Меню

Сбу альфа требования

Як влаштуватися на роботу в Службу безпеки України (СБУ)

Що потрібно для того, щоб влаштуватися на роботу в Службу Безпеки України (СБУ).

Процедура працевлаштування в даній структурі відрізняється він прийому на роботу в інші державні органи, в тому числі і прийому на роботу в «близькі по духу» прокуратуру і органи Міністерства Внутрішніх Справ.

Діяльність Служби безпеки України (далі – СБУ) регулюється Конституцією України, законами України “Про Службу безпеки України”, “Про державну таємницю”, іншими нормативно-правовими актами України.

До складу співробітників Служби безпеки України належать: курсанти (слухачі) вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України, працівники за строковим трудовим договором, державні службовці та військовослужбовці.

Отже, яким же чином можна обійняти одну із вищевказаних посад?

Курсант (слухач) вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України. Щоб стати курсантом (слухачем) потрібно пройти конкурс на прийом в Національну академію СБУ (це звичайно найвища форма роботи в СБУ), а полягає він у наступному:

 • громадяни України, які направлені органами Служби безпеки України й прибули до Академії для участі в конкурсі відборі для зарахування на навчання курсантами, проходять у навчальному закладі обов’язкові медичний огляд, психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовки;
 • рівень фізичної підготовки оцінюється за виконанням трьох вправ: бігу на 100 м, 3000 м, підтягування на перекладині – для юнаків; бігу на 100 м, 1000 м, комплексної силової вправи – для дівчат. Фізична підготовленість вступників оцінюється як “залік” або “незалік”;
 • мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання курсантом, – 150 балів.

Більше інформації про правила проведення конкурсу можете прочитати на офіційному сайті Служби безпеки України у розділі Національна академія СБ України.

Працівники за строковим трудовим договором . Це працівники приблизно таких спеціальностей, як: працівники із забезпечення технічної роботи Служби безпеки України, охоронці, прибиральники, куховарі в їдальні і т.п. Правила прийому на роботу таких працівників регулюється Кодексом законів про працю України та відповідає звичайному прийомові на роботу.

Державні службовці. Вони приймаються в Службу безпеки України відповідно до правил прийому державних службовців, що регламентується Законом України «Про державну службу України», Постановою КМУ від 15.02.2002 р. № 169 тощо. Це такі посади як слідчий Служби безпеки України, криміналіст і т.п.

Військова служба в СБУ. Вимогами внутрішніх нормативно-правових актів СБ України передбачається, що підбір кандидатів на військову службу в Службу безпеки України здійснюється шляхом ініціативного звернення громадян до органу, підрозділу, закладу СБ України, за рекомендаціями співробітників органів безпеки та шляхом планового цілеспрямованого пошуку кандидатів на підприємствах, установах, організаціях.

Проходження військової служби в СБ України здійснюється на підставі: Законів України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Статутів Збройних Сил України, Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, тощо.

[sam id=”4″ codes=”true”]Кандидати на військову службу в СБ України повинні відповідати таким критеріям:

 • мати громадянство України;
 • вік від 18 років до граничного віку перебування на військовій службі (жінки до 40 років);
 • освіта не нижче повної загальної середньої;
 • фізично та психологічно здорові;
 • відсутність судимостей.

Прийняттю на військову службу в СБ України передують наступні заходи:

 1. кандидат збирає та подає особисті документи.
 2. кандидат проходить медичне та психофізіологічне обстеження у військово-лікарських комісіях служби безпеки України.
 3. кандидат проходить співбесіду з психологом підрозділу СБ України.
 4. Стосовно кандидата проводять перевірку наданої інформації та документів, у зв’язку з наданням йому допуску до державної таємниці.
 5. вивчення кандидата з метою визначення профпридатності (співбесіди, виконання різноманітних доручень та завдань) зацікавленим підрозділом.

Весь процес вивчення кандидата від початку до прийняття його на військову службу триває не менше ніж шість місяців. Прийняття на військову службу здійснюється за наказом Голови служби безпеки України або уповноваженим ним керівником підрозділу, опісля всебічного вивчення кандидата, а призначення на відповідну посаду – за наявності відповідної вакантної посади.

Зарахування на військову службу в СБ України здійснюється на підставі укладеного між кандидатом та СБ України контракту. Контракт укладається у двох примірниках і зберігається в кожної зі сторін.

Після прийняття на військову службу співробітник СБ України бере на себе ряд зобов’язань, йому надається право носіння зброї. Крім того, військова служба вимагає певних обмежень його прав. Військовослужбовцеві СБУ заборонено участь в політичних партіях, об’єднаннях, рухах, страйках; виїзд за межі країни та гарнізону без дозволу керівництва; займатися підприємницькою діяльністю тощо.

Спецназ «Альфа» СБУ

Спецназ «Альфа» СБУ – самое боеспособное спецподразделение Украины.

Группа «А» Центра специальных операций Службы безопасности Украины (полное название «Центр специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников криминального судопроизводства и работников правоохранительных органов») спецподразделение Службы безопасности Украины.

История становления

История спецназа органов государственной безопасности Украины начинается с Группы «А» — подразделения по борьбе с терроризмом, в последующем более известного под названием «Альфа». Группа «А» КГБ СССР создана 29 июля 1974 года приказом № 0089/ОВ Председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова.

В мировую историю Группа «А» вошла как участник двух исторических событий, повлиявших на весь ход политического развития СССР:

1. 27 декабря 1979 года офицеры Группы «А» (позывной «Гром») вместе с сотрудниками КУОС КГБ СССР (спецгруппа «Зенит») за 43 минуты захватили хорошо укрепленный дворец «Тадж-Бек» в Кабуле, принадлежавший президенту Афганистана Хафизулле Амину. Огневую поддержку оказывала рота десантников 345 отдельного гвардейского парашютно-десантного полка ВДВ и бойцы отдельного 154-го отряда специального назначения ГРУ ГШ МО СССР, более известного как «мусульманский батальон». Эта боевая операция, в ходе которой Группа «А» потеряла только двух сотрудников, не имеет аналогов в мировой практике;

2. 19 августа 1991 года Группа «А», отказавшись от участия в штурме Белого дома в Москве, предотвратила гибель тысяч людей и возможное начало гражданской войны в России.

В связи с разгулом международного терроризма и с учетом географии Советского Союза, в целях более эффективного и результативного пресечения террористических актов, руководством КГБ СССР было принято решение о создании региональных спецподразделений по борьбе с терроризмом в Киеве, Минске, Алма-Ате, Краснодаре, Свердловске и Хабаровске.

В Украине спецподразделение по борьбе с терроризмом было создано 3 марта 1990 года. Именно тогда приказом № 0031 начальника 7-го управления КГБ СССР была создана 10-я Группа (г. Киев) Группы «А» Службы ОДП 7 Управления КГБ СССР. В приказе было отмечено, что «специальное оперативно-боевое подразделение предназначено для локализации и пресечения террористических и экстремистских акций, других особо опасных преступных проявлений, в том числе для проведения операций во взаимодействии с другими заинтересованными подразделениями в борьбе с организованной преступностью».

К кандидатам в региональные спецподразделения предъявлялись повышенные требования: высокие морально-волевые качества, хорошая профессиональная и физическая подготовка, медицинская пригодность для службы в ВДВ, стаж работы в органах госбезопасности не менее одного года, возрастной ценз до 33 лет и многие другие. Из 120 сотрудников КГБ УССР, направленных на рассмотрение в качестве кандидатов в 10-ю Группу (г. Киев) Группы «А», были отобраны только 15 сотрудников. Начальником был назначен Закревский Петр Феликсович, ныне полковник запаса, Почетный член Международной Ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа».

После провозглашения в августе 1991 года независимости, Украина нуждалась в создании более мощного подразделения антитеррористической направленности в системе органов госбезопасности. Новые, более масштабные задачи были поставлены Президентом Украины перед руководством созданной 25 марта 1992 года Службы безопасности Украины.

31 мая 1992 года приказом Председателя СБ Украины № 083, в структуре центрального аппарата СБ Украины 10-я Группа (г. Киев) Группы «А» была преобразована в Службу «С» (Специальная служба), руководитель которой согласно утвержденного Положения подчинялся непосредственно Председателю, а в его отсутствие — Первому заместителю Председателя. Это было значительное по количеству сотрудников подразделение с важными и более масштабными задачами, решаемыми аналогичными подразделениями в разных странах мира в интересах своего общества и государства.

Начальником Службы «С» был назначен Буйволов Юрий Иванович.

Сотрудники Службы «С» провели множество боевых операций и выполнили немало специальных заданий в интересах Украины. Одним из таких заданий была охрана и сопровождение доставляемых в Украину на протяжении 1992-1993 г.г. морским и воздушным транспортом контейнеров с новой валютой Украины, отпечатанной во Франции, Италии и Канаде. Огромные суммы в гривнах продолжительное время находились в надежных руках сотрудников спецподразделения.

В августе 1992 г. в условиях повышенной секретности надлежало перевезти сразу почти весь тираж гривны из Канады. План предусматривал абсолютную конспиративность подготовки и осуществления операции. Для транспортировки было выбрано гражданское судно с обычным экипажем, который не знал, какой груз будет на борту. Сознательно отказались и от сопровождения судна военно-морскими силами. Только капитан был посвящен в детали операции, а еще о ней знало высшее руководство государства и председатель СБУ. Поход длился 49 суток. Судно прошло более 11 тыс. миль через Атлантический океан, 8 морей и 13 проливов, пересекло границы 10 государств, заходило в 8 портов. При этом случались и нештатные ситуации, когда бойцы спецгруппы готовились к отражению возможного нападения на судно, однако все обошлось. Вахты были обычной ежедневной работой (часть бойцов выполняла во время похода функции моряков), проводились двухразовые тренировки по рукопашному бою, занятия по тактике защиты экипажа и груза, учебные тревоги. Всего таких походов было четыре.

В 1993-1994 г.г. сотрудники Службы «С» внесли существенный вклад в стабилизацию политической обстановки в Крымском регионе.

К тому времени, по социально-экономическим причинам криминальная обстановка в Украине осложнялась, росло напряжение в обществе. В некоторых регионах практически открыто действовали преступные группировки. Между ними часто возникали вооруженные конфликты с тяжелыми последствиями. Увеличивалось число разбойных нападений на граждан, чиновников, коммерсантов. Шел передел собственности. Физическое насилие и убийства стали обыденным явлением. Под угрозой зачастую находилась жизнь потерпевших, свидетелей и других участников уголовного судопроизводства. Украина становилась притягательной для международной преступности — с точки зрения организации наркобизнеса, контрабанды оружия и иных противоправных действий. Все это выдвинуло проблему противодействия криминалу на первый план.

Поэтому, Указом Президента Украины от 23 июня 1994 года № 335/94 в составе Центрального Управления СБ Украины на базе Службы «С» создано Управление «А» и соответствующие подразделения в региональных органах СБ Украины. Соответственно Указу Президента Украины от 16 июля 1996 года № 570/96 Управление «А» СБ Украины стало называться Управлением борьбы с терроризмом и защиты участников криминального судопроизводства и работников правоохранительных органов СБ Украины.

На Управление были возложены две новые функции на основании Законов Украины «Об обеспечении безопасности участников уголовного судопроизводства» и «О государственной защите судей и работников правоохранительных органов». Его руководителем стал Крутов Василий Васильевич.

Так возникло центральное подразделение «А», а потом и его региональные отделы во всех областных городах республики и в г. Севастополе. Им предстояло решать задачи по физическому пресечению террористических актов и действий, угрожающих безопасности государства, освобождению заложников, захвату опасных преступных авторитетов, защите участников уголовного судопроизводства, работников судов и правоохранительных органов, членов их семей.

При необходимости — обеспечение безопасности высших должностных лиц государства, а также выполнение особо сложных и ответственных поручений руководства страны.

Снаряжение и экипировка первых украинских «альфовцев» были достаточно скудными. Современные на тот момент защитные шлемы швейцарской фирмы «TIG», а также опытные российские разработки в этой области были только в Киеве, и то в небольшом количестве. Бронежилеты были закуплены в «Армоком» (Россия). После нескольких поездок в США на курсы по подготовке спецподразделений на базе привезённых образцов экипировки и униформы в Украине под заказ были изготовлены несколько различных типов штурмовых комбинезонов, а также налажен выпуск тактических разгрузочных жилетов.

Система отбора

Критерии отбора кандидатов для прохождения службы в «Альфе» по-прежнему жесткие. Приветствуются кандидаты с опытом службы в армейском спецназе, спецподразделениях МВД и других силовых служб. Немаловажным плюсом является высшее образование. Особо учитывается психологическая устойчивость, готовность к работе в экстремальных условиях. После всевозможных спецпроверок, тестов и собеседований кандидат сдает зачеты по физической подготовке, среди которых особое место уделяется рукопашному бою. Кандидат должен уверенно владеть приемами рукопашного боя: блокировка ударов противника, защита от ножа, палки, угрозы огнестрельным оружием, освобождение от захватов. Каждый прием должен быть выполнен технично, с элементом внезапности и завершаться обозначенным ударом в болевую точку противника, броском, удушением или болевым приемом. Помимо этого проводится спарринг с тремя поочередно меняющимися бойцами «А». Принято считать, что полноправным бойцом «Альфы» сотрудник может стать не менее чем через три года службы. В процессе подготовки он должен овладеть многими знаниями и навыками, среди которых парашютно-десантная подготовка, альпинизм, водолазная подготовка, минно-подрывное дело, ну и, конечно же, стать первоклассным стрелком.

Все кандидаты на службу проходят множество тестов и проверок. Из десяти человек, предварительно отобранных в армейских и других спецподразделениях, успешно проходят тест не более 1-2 кандидата. Основной состав подразделения – офицеры. Система отбора кандидатов полностью соответствует мировой практике кадрового обеспечения подобных оперативно-боевых структур.

С 28 мая 1998 года Управление «А», а затем и Главное управление «А» СБ Украины, согласно Указа Президента Украины № 546/98 от 27 мая 1998 года возглавил нене покойный генерал-лейтенант Бирсан Александр Семенович, Почетный член Ассоциации «Альфа», Председатель Совета.

30 ноября 2000 года Управление «А» стало Главным управлением «А» СБ Украины, в составе которого были организованы и выполняли боевые задачи два управления.

20 августа 2001 года Указом Президента Украины № 657/2001 Первому заместителю начальника ГУ «А» СБ Украины Волкову Сергею Михайловичу присвоено звание генерал-майор. В настоящее время – в запасе.

С февраля 2003 года спецподразделением руководил ныне покойный генерал-майор Кожелянко Виктор Васильевич.

15 июня 2003 года в Главном управлении «А» было создано 3 управление с дислокацией в г. Симферополь, АРК.

С октября 2003 года по апрель 2005 года спецназ СБ Украины возглавлял Мельников Михаил Григорьевич, ныне генерал-лейтенант, один из руководителей ГУР МО Украины.

10 января 2004 года Министерство иностранных дел Украины на основании изучения опыта стран-членов коалиционных сил в Ираке обратилось с просьбой к СБ Украины направить в Ирак сроком на один год десять сотрудников Главного управления «А» СБ Украины для обеспечения внутренней охраны украинского посольства в г. Багдаде и безопасности дипломатов во время их передвижения в стране пребывания. Согласно доверенности Президента Украины от 10 февраля того же года первая группа сотрудников «Альфы» прибывшая в Ирак приступила к выполнению специальных задач по физической охране персонала и здания посольства Украины, где продолжают нести службу по сегодняшний день. В целом через командировку в Республику Ирак прошло уже свыше 190 сотрудников ЦСО «А» СБУ.

Перед отправкой группа проходит спецподготовку в международном учебно-тренировочном центре под Конча-Заспой. Там отрабатываются ситуации различной категории сложности, шлифуются практические навыки противодействия нападениям террористов.

Читайте так же:  Осаго левая в краснодаре

Все занятия проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием боеприпасов. Стрельба в сторону блокпостов, подрывы по маршруту следования конвоев, захват заложников, пути отхода, эвакуация охраняемых лиц — всё, как в иракской действительности. Учебный центр — это целый комплекс сооружений с полигоном, тирами, в которых моделируются различные ситуации, «киллер-хаузом», вертолетной площадкой и многим другим необходимым в полноценной подготовке спецназовца.

Учитывая сложность и специфику выполняемых задач, в Главном управлении сформированы группы, имеющие определенную специализацию. Имеются специалисты с хорошей воздушно-десантной подготовкой, мастера горного и городского альпинизма, водолазного дела, способные уйти под воду с корабля, самолета или вертолета в полной боевой экипировке. Есть переговорщики, кинологи, специалисты по инженерной подготовке, высококлассные снайперы.

Помимо сотрудников группы «А» СБУ в Центре проходят подготовку инструкторы других спецподразделений Украины, а также бойцы спецназа стран — членов ГУАМ, НАТО и Восточной Европы. Общеизвестно, что только сотрудничество и обмен опытом со смежными подразделениями помогают добиваться желаемых результатов в боевой работе, а также способствуют росту профессионализма и приобретению бесценного опыта. В этой связи сотрудники «А» выезжают в различные страны мира для прохождения курсов по антитеррору. Не менее результативны встречи на международных учениях и многочисленных соревнованиях с коллегами из бывших союзных республик и зарубежными специалистами. На международных снайперских турнирах (Чехия, Венгрия) с завидным постоянством сотрудники украинской «Альфы» уже много лет подряд занимают призовые места. Престижными для сотрудников антитеррористических подразделений также являются международные турниры на призы СНГ, где не первый год (С.-Петербург, 2007; Ереван, 2008) первыми среди снайперов становятся бойцы из украинской «Альфы».

Следует отдать должное долгожданным переменам в обеспечении боевых групп современными образцами оружия, качественной зарубежной экипировкой и униформой. Помимо оружия, произведенного во времена СССР, на вооружении состоят пистолеты: HK USP, 9 mm х 19, Walther P99, 9 mm para (Германия), Форт-14 ТП, Форт-17 (Украина), а также различные модификации зарубежных пистолетов-пулеметов и штурмовых винтовок. К уже традиционному вооружению снайперов — винтовкам Blaser R 93 LRS 2,308 Win и SIG-Sauer SSG 3000, 308 Win (Германия) добавились: Blaser LRS 2/Tactical, 338 Lapua Mag (Германия), AW и AE, 308 Win (Великобритания), Saco TRG, 308 Win (Финляндия).

Частичное обновление снаряжения и оборудования коснулось групп, специализирующихся на водолазной и парашютно-десантной подготовке, специалистов в городском и промышленном альпинизме. После всеобщего тестирования различных образцов камуфляжной униформы было принято решение о закупке униформы американской фирмы Propper в расцветке multicam. Предпочтения в выборе обуви пали на фирмы 5.11 и Haix. Существует и практика закупки необходимого снаряжения и отдельных образцов униформы в частном порядке, и здесь предпочтения зачастую отдаются российским фирмам, где цена, качество и простота объединены в одно целое. Бронежилеты семейства «Корсар» и легкие кевларовые шлемы ЗШМ-2, имеющиеся на оснащении бойцов «А», производятся в Украине. Тяжелые титановые шлемы Us 95 закупаются в Австрии.

С 29 апреля 2005 года по 20 июня 2006 года начальником ГУ «А» СБ Украины был Варганов Виктор Павлович, ранее возглавлявший 2 управление главка в г. Кременчуге, Полтавской области. В этот период после реорганизации СБ Украины ГУ «А» было вновь преобразовано в Управление «А».

С 20 июня 2006 года начальником Управления «А» СБ Украины стал Чалый Сергей Иванович, ранее заместитель начальника штаба АТЦ при СБУ, в прошлом начальник 2 службы 1 управления ГУ «А» СБ Украины. Позднее Управление «А» было преобразовано в Центр специальных операций «А» СБ Украины, в состав которого входило уже не три, а пять управлений. С сентября 2009 года ЦСО «А» СБ Украины возглавлял Супрун Андрей Анатольевич.

1 октября 2011 года в г. Одессе впервые в истории бойцы украинской «Альфы» вступили в открытое боестолкновение с террористами. Накануне особо опасные преступники убили двоих и ранили четырех милиционеров. Будучи обнаруженными в одной из частных гостиниц, вооруженные до зубов бандиты забаррикадировались и более четырех часов отбивались от милицейского спецназа. И только тогда, когда в дело вступил Одесский отдел ЦСО «А» наступил перелом.

На счету ЦСО «А» СБУ большое количество проведенных оперативно-боевых мероприятий, изъятие сотен единиц огнестрельного оружия, гранат и взрывчатки, значительных сумм в национальной и иностранной валюте.

Во многих областных городах Украины силами подразделения ликвидированы многочисленные бандитские группировки. О практических делах украинской «Альфы» широкой общественности известно немного. Даже если в прессе сообщается о задержании сотрудниками СБУ членов организованных преступных группировок, не всегда говорится, что это работа «Альфы». От этого авторитет спецподразделения нисколько не страдает.

На рынке телохранителей как бывшие, так и действующие сотрудники «Альфы» пользуются повышенным спросом у работодателей, так как их подготовка в области обеспечения личной безопасности находится на одном из самых высоких уровней в Украине.

Сотрудник «Альфы» производит оперативно-технический осмотр (ОТО) автомобиля. Чемпионат Украины по многоборью среди телохранителей, город Одесса, 25 мая 2013 год.

Сегодня отработанные до мелочей действия позволяют удачно проводить наиболее сложные специальные мероприятия. Достигается это каждодневными тренировками. Бойцы спецназа СБУ обладают высокой степенью мобильности. За считанные часы группа на своих транспортных средствах может добраться до любой точки Украины. При необходимости в распоряжение подразделения выделяется авиация.

На эту сложную и опасную службу приходят мужественные, физически и психологически подготовленные сотрудники. Многие из них имеют опыт участия в боевых действиях в Афганистане, других горячих точках планеты и бывшего СССР. К отличной физической подготовке прилагаются способности молниеносно оценивать ситуацию и принимать единственно верное решение, ибо в реальных обстоятельствах рисковать приходится не только собственной жизнью, но жизнью своих коллег, заложников, других людей, находящихся в местах чрезвычайных событий. Высокий боевой дух, сплоченность, слаженность и личное мужество сотрудников спецподразделения позволяют с уверенностью сказать, что в Украине есть кому противостоять терроризму. Девизом подразделения был и остается: «Жизнь — Родине, честь — никому!».

ЖИЗНЬ — РОДИНЕ,
ЧЕСТЬ — НИКОМУ!

Как попасть в «Альфу» СБУ: что надо знать и какие критерии отбора

Из десяти кандидатов успешно проходят испытания всего три-четыре человека, после чего их первым делом отправляют в зону АТО

Начальник Центра специальных операций СБУ «Альфа» Александр Устименко в интервью ЛІГА.net рассказал, как попасть на службу в спецподразделение.

Смотрите также: Помощник Фоменко: «Зинченко уехал в Россию не чтобы кормить семью, а чтобы играть в футбол»

В сборной Украины не хотят натурализовывать иностранцев Помощник Михаила Фоменко в сборной Украины Владимир Онищенко рассказал о потенциальном усилении команды критериям отбора футболистов. «Мы отслеживаем каждого реального кандидата, который в состоянии выступить на нужном уровне, – отметил Онищенко. – Всем ведь известны принципы современного футбола: скорость движения, быстрота мышления и быстрота выполнения технического приема. Сейчас идет много предложений со стороны агентов, которые пытаются рекламировать игроков, которые находятся за рубежом, даже непонятно как туда попав.

Для этого нужно написать заявление в кадровый аппарат СБУ, после чего спецслужба начинает проверку: документы, судимости, родственники, связи, социальные сети.

«Полный комплекс, включая проверку по линии связей в России, близких родственников в РФ. Кандидат проходит детектор лжи, где его ждет очень много вопросов о России, террористических организациях ДНР/ЛНР и так далее. Сейчас это обязательно для всех, кто хочет служить в «Альфе». Если есть хоть малейшее сомнение в человеке — кандидата мы не изучаем», — рассказал Устименко.

В случае положительных результатов проверки потенциальные бойцы «Альфы» приступают к следующим этапам.

«Первое: определяем, туда ли он пришел, куда хотел. Второе: медицинская комиссия. Требования не космические. Третье: психологический отбор. Сложный этап, но гением быть не требуется. Четвертое: курс отбора», — отметил начальник спецподразделения.

По его словам, СБУ несколько раз в год отбирает людей из числа прошедших предыдущие этапы и приглашает на курс.

«Формируем группу и проводим работу на протяжении 10 дней. Программа расписана сложная. С ними постоянно работают психологи. Три дня они сдают общие тесты. Кто не набрал нужный бал — предлагаем им подходящую работу или они уходят. Кто набрал необходимое количество — идет дальше», — сообщил он.

Начальник «Альфы» добавил, что после этого кандидаты в течение шести дней подвергаются интенсивным физическим нагрузкам: «мало спят, много бегают, копают, ходят, ныряют и так далее — большой комплекс задач».

На каждого бойца пишется характеристика, и прошедшие все этапы отбора получают шанс на службу в спецподразделении.

«Психологи дают свои рекомендации, инструктора — свои. Мы принимаем решение в комплексе», — отметил Устименко.

По его словам, из десяти кандидатов успешно проходят испытания всего три-четыре человека.

«Мы ищем мотивированных, физически крепких и психологически устойчивых бойцов. При составлении комплекса отбора мы изучали опыт и подход передовых государств. В «Альфе» сейчас мы применяем лучший мировой опыт в области подготовки и поиска лучших из лучших», — говорит Устименко.

Применяемый сегодня курс отбора был введен в прошлом году, в течение 2015-го провели шесть таких курсов.

«Если человек нам полностью подходит и прошел все этапы, то первым делом он попадет в зону АТО. Это обязательно. Оттуда для бойца все начинается, там он проходит подготовку на базе одного из подразделений», — сообщил начальник «Альфы».

Полный текст интервью: «Альфа — хирурги этой войны. Мы защитим безопасность страны»

Сбу альфа требования

Спецназ «Альфа» СБУ – самое боеспособное спецподразделение Украины.

Группа «А» Центра специальных операций Службы безопасности Украины (полное название «Центр специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников криминального судопроизводства и работников правоохранительных органов») спецподразделение Службы безопасности Украины.

История становления

История спецназа органов государственной безопасности Украины начинается с Группы «А» — подразделения по борьбе с терроризмом, в последующем более известного под названием «Альфа». Группа «А» КГБ СССР создана 29 июля 1974 года приказом № 0089/ОВ Председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова.

В мировую историю Группа «А» вошла как участник двух исторических событий, повлиявших на весь ход политического развития СССР:

1. 27 декабря 1979 года офицеры Группы «А» (позывной «Гром») вместе с сотрудниками КУОС КГБ СССР (спецгруппа «Зенит») за 43 минуты захватили хорошо укрепленный дворец «Тадж-Бек» в Кабуле, принадлежавший президенту Афганистана Хафизулле Амину. Огневую поддержку оказывала рота десантников 345 отдельного гвардейского парашютно-десантного полка ВДВ и бойцы отдельного 154-го отряда специального назначения ГРУ ГШ МО СССР, более известного как «мусульманский батальон». Эта боевая операция, в ходе которой Группа «А» потеряла только двух сотрудников, не имеет аналогов в мировой практике;

2. 19 августа 1991 года Группа «А», отказавшись от участия в штурме Белого дома в Москве, предотвратила гибель тысяч людей и возможное начало гражданской войны в России.

В связи с разгулом международного терроризма и с учетом географии Советского Союза, в целях более эффективного и результативного пресечения террористических актов, руководством КГБ СССР было принято решение о создании региональных спецподразделений по борьбе с терроризмом в Киеве, Минске, Алма-Ате, Краснодаре, Свердловске и Хабаровске.

В Украине спецподразделение по борьбе с терроризмом было создано 3 марта 1990 года. Именно тогда приказом № 0031 начальника 7-го управления КГБ СССР была создана 10-я Группа (г. Киев) Группы «А» Службы ОДП 7 Управления КГБ СССР. В приказе было отмечено, что «специальное оперативно-боевое подразделение предназначено для локализации и пресечения террористических и экстремистских акций, других особо опасных преступных проявлений, в том числе для проведения операций во взаимодействии с другими заинтересованными подразделениями в борьбе с организованной преступностью».

К кандидатам в региональные спецподразделения предъявлялись повышенные требования: высокие морально-волевые качества, хорошая профессиональная и физическая подготовка, медицинская пригодность для службы в ВДВ, стаж работы в органах госбезопасности не менее одного года, возрастной ценз до 33 лет и многие другие. Из 120 сотрудников КГБ УССР, направленных на рассмотрение в качестве кандидатов в 10-ю Группу (г. Киев) Группы «А», были отобраны только 15 сотрудников. Начальником был назначен Закревский Петр Феликсович, ныне полковник запаса, Почетный член Международной Ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа».

После провозглашения в августе 1991 года независимости, Украина нуждалась в создании более мощного подразделения антитеррористической направленности в системе органов госбезопасности. Новые, более масштабные задачи были поставлены Президентом Украины перед руководством созданной 25 марта 1992 года Службы безопасности Украины.

31 мая 1992 года приказом Председателя СБ Украины № 083, в структуре центрального аппарата СБ Украины 10-я Группа (г. Киев) Группы «А» была преобразована в Службу «С» (Специальная служба), руководитель которой согласно утвержденного Положения подчинялся непосредственно Председателю, а в его отсутствие — Первому заместителю Председателя. Это было значительное по количеству сотрудников подразделение с важными и более масштабными задачами, решаемыми аналогичными подразделениями в разных странах мира в интересах своего общества и государства.

Начальником Службы «С» был назначен Буйволов Юрий Иванович.

Сотрудники Службы «С» провели множество боевых операций и выполнили немало специальных заданий в интересах Украины. Одним из таких заданий была охрана и сопровождение доставляемых в Украину на протяжении 1992-1993 г.г. морским и воздушным транспортом контейнеров с новой валютой Украины, отпечатанной во Франции, Италии и Канаде. Огромные суммы в гривнах продолжительное время находились в надежных руках сотрудников спецподразделения.

В августе 1992 г. в условиях повышенной секретности надлежало перевезти сразу почти весь тираж гривны из Канады. План предусматривал абсолютную конспиративность подготовки и осуществления операции. Для транспортировки было выбрано гражданское судно с обычным экипажем, который не знал, какой груз будет на борту. Сознательно отказались и от сопровождения судна военно-морскими силами. Только капитан был посвящен в детали операции, а еще о ней знало высшее руководство государства и председатель СБУ. Поход длился 49 суток. Судно прошло более 11 тыс. миль через Атлантический океан, 8 морей и 13 проливов, пересекло границы 10 государств, заходило в 8 портов. При этом случались и нештатные ситуации, когда бойцы спецгруппы готовились к отражению возможного нападения на судно, однако все обошлось. Вахты были обычной ежедневной работой (часть бойцов выполняла во время похода функции моряков), проводились двухразовые тренировки по рукопашному бою, занятия по тактике защиты экипажа и груза, учебные тревоги. Всего таких походов было четыре.

В 1993-1994 г.г. сотрудники Службы «С» внесли существенный вклад в стабилизацию политической обстановки в Крымском регионе.

К тому времени, по социально-экономическим причинам криминальная обстановка в Украине осложнялась, росло напряжение в обществе. В некоторых регионах практически открыто действовали преступные группировки. Между ними часто возникали вооруженные конфликты с тяжелыми последствиями. Увеличивалось число разбойных нападений на граждан, чиновников, коммерсантов. Шел передел собственности. Физическое насилие и убийства стали обыденным явлением. Под угрозой зачастую находилась жизнь потерпевших, свидетелей и других участников уголовного судопроизводства. Украина становилась притягательной для международной преступности — с точки зрения организации наркобизнеса, контрабанды оружия и иных противоправных действий. Все это выдвинуло проблему противодействия криминалу на первый план.

Поэтому, Указом Президента Украины от 23 июня 1994 года № 335/94 в составе Центрального Управления СБ Украины на базе Службы «С» создано Управление «А» и соответствующие подразделения в региональных органах СБ Украины. Соответственно Указу Президента Украины от 16 июля 1996 года № 570/96 Управление «А» СБ Украины стало называться Управлением борьбы с терроризмом и защиты участников криминального судопроизводства и работников правоохранительных органов СБ Украины.

На Управление были возложены две новые функции на основании Законов Украины «Об обеспечении безопасности участников уголовного судопроизводства» и «О государственной защите судей и работников правоохранительных органов». Его руководителем стал Крутов Василий Васильевич.

Так возникло центральное подразделение «А», а потом и его региональные отделы во всех областных городах республики и в г. Севастополе. Им предстояло решать задачи по физическому пресечению террористических актов и действий, угрожающих безопасности государства, освобождению заложников, захвату опасных преступных авторитетов, защите участников уголовного судопроизводства, работников судов и правоохранительных органов, членов их семей.

Читайте так же:  Федеральный закон от 14 октября 2019 г 307-фз

При необходимости — обеспечение безопасности высших должностных лиц государства, а также выполнение особо сложных и ответственных поручений руководства страны.

Снаряжение и экипировка первых украинских «альфовцев» были достаточно скудными. Современные на тот момент защитные шлемы швейцарской фирмы «TIG», а также опытные российские разработки в этой области были только в Киеве, и то в небольшом количестве. Бронежилеты были закуплены в «Армоком» (Россия). После нескольких поездок в США на курсы по подготовке спецподразделений на базе привезённых образцов экипировки и униформы в Украине под заказ были изготовлены несколько различных типов штурмовых комбинезонов, а также налажен выпуск тактических разгрузочных жилетов.

Система отбора

Критерии отбора кандидатов для прохождения службы в «Альфе» по-прежнему жесткие. Приветствуются кандидаты с опытом службы в армейском спецназе, спецподразделениях МВД и других силовых служб. Немаловажным плюсом является высшее образование. Особо учитывается психологическая устойчивость, готовность к работе в экстремальных условиях. После всевозможных спецпроверок, тестов и собеседований кандидат сдает зачеты по физической подготовке, среди которых особое место уделяется рукопашному бою. Кандидат должен уверенно владеть приемами рукопашного боя: блокировка ударов противника, защита от ножа, палки, угрозы огнестрельным оружием, освобождение от захватов. Каждый прием должен быть выполнен технично, с элементом внезапности и завершаться обозначенным ударом в болевую точку противника, броском, удушением или болевым приемом. Помимо этого проводится спарринг с тремя поочередно меняющимися бойцами «А». Принято считать, что полноправным бойцом «Альфы» сотрудник может стать не менее чем через три года службы. В процессе подготовки он должен овладеть многими знаниями и навыками, среди которых парашютно-десантная подготовка, альпинизм, водолазная подготовка, минно-подрывное дело, ну и, конечно же, стать первоклассным стрелком.

Все кандидаты на службу проходят множество тестов и проверок. Из десяти человек, предварительно отобранных в армейских и других спецподразделениях, успешно проходят тест не более 1-2 кандидата. Основной состав подразделения – офицеры. Система отбора кандидатов полностью соответствует мировой практике кадрового обеспечения подобных оперативно-боевых структур.

С 28 мая 1998 года Управление «А», а затем и Главное управление «А» СБ Украины, согласно Указа Президента Украины № 546/98 от 27 мая 1998 года возглавил нене покойный генерал-лейтенант Бирсан Александр Семенович, Почетный член Ассоциации «Альфа», Председатель Совета.

30 ноября 2000 года Управление «А» стало Главным управлением «А» СБ Украины, в составе которого были организованы и выполняли боевые задачи два управления.

20 августа 2001 года Указом Президента Украины № 657/2001 Первому заместителю начальника ГУ «А» СБ Украины Волкову Сергею Михайловичу присвоено звание генерал-майор. В настоящее время – в запасе.

С февраля 2003 года спецподразделением руководил ныне покойный генерал-майор Кожелянко Виктор Васильевич.

15 июня 2003 года в Главном управлении «А» было создано 3 управление с дислокацией в г. Симферополь, АРК.

С октября 2003 года по апрель 2005 года спецназ СБ Украины возглавлял Мельников Михаил Григорьевич, ныне генерал-лейтенант, один из руководителей ГУР МО Украины.

10 января 2004 года Министерство иностранных дел Украины на основании изучения опыта стран-членов коалиционных сил в Ираке обратилось с просьбой к СБ Украины направить в Ирак сроком на один год десять сотрудников Главного управления «А» СБ Украины для обеспечения внутренней охраны украинского посольства в г. Багдаде и безопасности дипломатов во время их передвижения в стране пребывания. Согласно доверенности Президента Украины от 10 февраля того же года первая группа сотрудников «Альфы» прибывшая в Ирак приступила к выполнению специальных задач по физической охране персонала и здания посольства Украины, где продолжают нести службу по сегодняшний день. В целом через командировку в Республику Ирак прошло уже свыше 190 сотрудников ЦСО «А» СБУ.

Перед отправкой группа проходит спецподготовку в международном учебно-тренировочном центре под Конча-Заспой. Там отрабатываются ситуации различной категории сложности, шлифуются практические навыки противодействия нападениям террористов.

Все занятия проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием боеприпасов. Стрельба в сторону блокпостов, подрывы по маршруту следования конвоев, захват заложников, пути отхода, эвакуация охраняемых лиц — всё, как в иракской действительности. Учебный центр — это целый комплекс сооружений с полигоном, тирами, в которых моделируются различные ситуации, «киллер-хаузом», вертолетной площадкой и многим другим необходимым в полноценной подготовке спецназовца.

Учитывая сложность и специфику выполняемых задач, в Главном управлении сформированы группы, имеющие определенную специализацию. Имеются специалисты с хорошей воздушно-десантной подготовкой, мастера горного и городского альпинизма, водолазного дела, способные уйти под воду с корабля, самолета или вертолета в полной боевой экипировке. Есть переговорщики, кинологи, специалисты по инженерной подготовке, высококлассные снайперы.

Помимо сотрудников группы «А» СБУ в Центре проходят подготовку инструкторы других спецподразделений Украины, а также бойцы спецназа стран — членов ГУАМ, НАТО и Восточной Европы. Общеизвестно, что только сотрудничество и обмен опытом со смежными подразделениями помогают добиваться желаемых результатов в боевой работе, а также способствуют росту профессионализма и приобретению бесценного опыта. В этой связи сотрудники «А» выезжают в различные страны мира для прохождения курсов по антитеррору. Не менее результативны встречи на международных учениях и многочисленных соревнованиях с коллегами из бывших союзных республик и зарубежными специалистами. На международных снайперских турнирах (Чехия, Венгрия) с завидным постоянством сотрудники украинской «Альфы» уже много лет подряд занимают призовые места. Престижными для сотрудников антитеррористических подразделений также являются международные турниры на призы СНГ, где не первый год (С.-Петербург, 2007; Ереван, 2008) первыми среди снайперов становятся бойцы из украинской «Альфы».

Следует отдать должное долгожданным переменам в обеспечении боевых групп современными образцами оружия, качественной зарубежной экипировкой и униформой. Помимо оружия, произведенного во времена СССР, на вооружении состоят пистолеты: HK USP, 9 mm х 19, Walther P99, 9 mm para (Германия), Форт-14 ТП, Форт-17 (Украина), а также различные модификации зарубежных пистолетов-пулеметов и штурмовых винтовок. К уже традиционному вооружению снайперов — винтовкам Blaser R 93 LRS 2,308 Win и SIG-Sauer SSG 3000, 308 Win (Германия) добавились: Blaser LRS 2/Tactical, 338 Lapua Mag (Германия), AW и AE, 308 Win (Великобритания), Saco TRG, 308 Win (Финляндия).

Частичное обновление снаряжения и оборудования коснулось групп, специализирующихся на водолазной и парашютно-десантной подготовке, специалистов в городском и промышленном альпинизме. После всеобщего тестирования различных образцов камуфляжной униформы было принято решение о закупке униформы американской фирмы Propper в расцветке multicam. Предпочтения в выборе обуви пали на фирмы 5.11 и Haix. Существует и практика закупки необходимого снаряжения и отдельных образцов униформы в частном порядке, и здесь предпочтения зачастую отдаются российским фирмам, где цена, качество и простота объединены в одно целое. Бронежилеты семейства «Корсар» и легкие кевларовые шлемы ЗШМ-2, имеющиеся на оснащении бойцов «А», производятся в Украине. Тяжелые титановые шлемы Us 95 закупаются в Австрии.

С 29 апреля 2005 года по 20 июня 2006 года начальником ГУ «А» СБ Украины был Варганов Виктор Павлович, ранее возглавлявший 2 управление главка в г. Кременчуге, Полтавской области. В этот период после реорганизации СБ Украины ГУ «А» было вновь преобразовано в Управление «А».

С 20 июня 2006 года начальником Управления «А» СБ Украины стал Чалый Сергей Иванович, ранее заместитель начальника штаба АТЦ при СБУ, в прошлом начальник 2 службы 1 управления ГУ «А» СБ Украины. Позднее Управление «А» было преобразовано в Центр специальных операций «А» СБ Украины, в состав которого входило уже не три, а пять управлений. С сентября 2009 года ЦСО «А» СБ Украины возглавлял Супрун Андрей Анатольевич.

1 октября 2011 года в г. Одессе впервые в истории бойцы украинской «Альфы» вступили в открытое боестолкновение с террористами. Накануне особо опасные преступники убили двоих и ранили четырех милиционеров. Будучи обнаруженными в одной из частных гостиниц, вооруженные до зубов бандиты забаррикадировались и более четырех часов отбивались от милицейского спецназа. И только тогда, когда в дело вступил Одесский отдел ЦСО «А» наступил перелом.

На счету ЦСО «А» СБУ большое количество проведенных оперативно-боевых мероприятий, изъятие сотен единиц огнестрельного оружия, гранат и взрывчатки, значительных сумм в национальной и иностранной валюте.

Во многих областных городах Украины силами подразделения ликвидированы многочисленные бандитские группировки. О практических делах украинской «Альфы» широкой общественности известно немного. Даже если в прессе сообщается о задержании сотрудниками СБУ членов организованных преступных группировок, не всегда говорится, что это работа «Альфы». От этого авторитет спецподразделения нисколько не страдает.

На рынке телохранителей как бывшие, так и действующие сотрудники «Альфы» пользуются повышенным спросом у работодателей, так как их подготовка в области обеспечения личной безопасности находится на одном из самых высоких уровней в Украине.

Сотрудник «Альфы» производит оперативно-технический осмотр (ОТО) автомобиля. Чемпионат Украины по многоборью среди телохранителей, город Одесса, 25 мая 2013 год.

Сегодня отработанные до мелочей действия позволяют удачно проводить наиболее сложные специальные мероприятия. Достигается это каждодневными тренировками. Бойцы спецназа СБУ обладают высокой степенью мобильности. За считанные часы группа на своих транспортных средствах может добраться до любой точки Украины. При необходимости в распоряжение подразделения выделяется авиация.

На эту сложную и опасную службу приходят мужественные, физически и психологически подготовленные сотрудники. Многие из них имеют опыт участия в боевых действиях в Афганистане, других горячих точках планеты и бывшего СССР. К отличной физической подготовке прилагаются способности молниеносно оценивать ситуацию и принимать единственно верное решение, ибо в реальных обстоятельствах рисковать приходится не только собственной жизнью, но жизнью своих коллег, заложников, других людей, находящихся в местах чрезвычайных событий. Высокий боевой дух, сплоченность, слаженность и личное мужество сотрудников спецподразделения позволяют с уверенностью сказать, что в Украине есть кому противостоять терроризму. Девизом подразделения был и остается: «Жизнь — Родине, честь — никому!».

ЖИЗНЬ — РОДИНЕ,
ЧЕСТЬ — НИКОМУ!

Как попасть в Альфу СБУ: что надо знать и какие критерии отбора

Начальник Центра специальных операций СБУ Альфа Александр Устименко в интервью ЛІГА.net рассказал, как попасть на службу в спецподразделение.

Для этого нужно написать заявление в кадровый аппарат СБУ, после чего спецслужба начинает проверку: документы, судимости, родственники, связи, социальные сети.

“Полный комплекс, включая проверку по линии связей в России, близких родственников в РФ. Кандидат проходит детектор лжи, где его ждет очень много вопросов о России, террористических организациях ДНР/ЛНР и так далее. Сейчас это обязательно для всех, кто хочет служить в “Альфе“. Если есть хоть малейшее сомнение в человеке — кандидата мы не изучаем“, — рассказал Устименко.

В случае положительных результатов проверки потенциальные бойцы “Альфы“ приступают к следующим этапам.

“Первое: определяем, туда ли он пришел, куда хотел. Второе: медицинская комиссия. Требования не космические. Третье: психологический отбор. Сложный этап, но гением быть не требуется. Четвертое: курс отбора“, — отметил начальник спецподразделения.

По его словам, СБУ несколько раз в год отбирает людей из числа прошедших предыдущие этапы и приглашает на курс.

“Формируем группу и проводим работу на протяжении 10 дней. Программа расписана сложная. С ними постоянно работают психологи. Три дня они сдают общие тесты. Кто не набрал нужный бал — предлагаем им подходящую работу или они уходят. Кто набрал необходимое количество — идет дальше“, — сообщил он.

Начальник “Альфы“ добавил, что после этого кандидаты в течение шести дней подвергаются интенсивным физическим нагрузкам: “мало спят, много бегают, копают, ходят, ныряют и так далее — большой комплекс задач“.

На каждого бойца пишется характеристика, и прошедшие все этапы отбора получают шанс на службу в спецподразделении.

“Психологи дают свои рекомендации, инструктора — свои. Мы принимаем решение в комплексе“, — отметил Устименко.

По его словам, из десяти кандидатов успешно проходят испытания всего три-четыре человека.

“Мы ищем мотивированных, физически крепких и психологически устойчивых бойцов. При составлении комплекса отбора мы изучали опыт и подход передовых государств. В “Альфе“ сейчас мы применяем лучший мировой опыт в области подготовки и поиска лучших из лучших“, — говорит Устименко.

Применяемый сегодня курс отбора был введен в прошлом году, в течение 2015-го провели шесть таких курсов.

“Если человек нам полностью подходит и прошел все этапы, то первым делом он попадет в зону АТО. Это обязательно. Оттуда для бойца все начинается, там он проходит подготовку на базе одного из подразделений“, — сообщил начальник “Альфы“.

Смотри также как бойцы подразделения Альфа уничтожают боевиков:

Физические испытания и психологические тесты: в Сети показали впечатляющую тренировку бойцов «Альфа»

К общему физическому тестированию потенциальных «альфовцев» входят бег на 100 метров — не медленнее чем 13,4 секунды.

Центр специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников криминального судопроизводства и работников правоохранительных органов, известный как «Альфа», даже среди других силовых подразделений силовиков считается одним из самых престижных. Ведь, чтобы попасть в ряды бойцов «Альфы», кандидат должен пройти суперсложные физические испытания, психологические тесты и летнюю стажировку.

Об этом пишет ВолиньPost.

Бойцы «Альфы» постоянно находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

Например, к общему физическому тестированию потенциальных «альфовцев» входят бег на 100 метров — не медленнее чем 13,4 секунды, а также 3-километровый кросс не медленнее чем за 11,45 минуты. Второй частью теста является силовая подготовка, которая включает в себя пять упражнений, за каждую из которых можно набрать по 100 баллов. Чтобы пройти в следующий этап отбора, кандидат должен набрать не менее 450 баллов.

Во время физического тестирования кандидатов проверяют действующие сотрудники «Альфы». Кстати, кандидатам позволяют пересдавать физический тест – мол, если человек хочет пробовать, то пожалуйста.

Здоровье тоже должно быть отличным, как у десантника, или еще и крепче. Если кандидат справился с первыми этапами, то начинается спецпроверка, которая длится полгода. После этого потенциальных бойцов отправляют на десятидневный отборочный курс по американской системе. Такую практику переняли у иностранных партнеров около года назад.

К примеру, альфовец должен нырнуть на глубину 5 метров под водой, найти и взять 24-килограммовую гирю и пройти с ней под водой расстояние 25 метров. На протяжении дистанции можно вынырнуть и вдохнуть только раз. Такое испытание не всем по силам, победителей определяют по рейтинговой системе.

В завершающие три дня кандидаты переходят в режим «без сна» — отдыхают за все это время не более двух часов. Только крепко заснут — их внезапно будят стрельбой холостыми патронами и сразу же после этого дают заполнить психологические тесты. Отложили карандаш – и снова трехчасовой марш-бросок на 21 км с полной выкладкой.

А еще – обязательная проверка на полиграфе, прыжки с парашютом, спуски с высотных зданий, — более половины желающих отсеивается.

В конце концов зачисляют в ряды спецподразделения лишь одного из десятка тех, кто взялся проходить испытания и тесты.

Захватили его работники подразделения борьбы с терроризмом СБУ и спецподразделения «Альфа». Выяснилось, что боевик родом из Херсона, принимал активное участие в террористической деятельности.

По статье о терроризме против него открыли уголовное производство. «ДНРівцю» грозит лишение свободы до 15 лет.

Спецподразделение «Альфа» провело успешную антитеррористическую операцию на воде вблизи Одессы

От турецкого сухогруза Мехмет Анлу поступил сигнал SOS. Как выяснилось, двое матросов попытались захватить судно и устроили резню среди экипажа. Но бойцы украинского спецподразделения «Альфа» задержали нападавших и освободили экипаж.

Читайте так же:  Торговые павильоны и киоски требования

Нормативы и подготовка спецподразделений разных стран мира

Отряд «Альфа» — элита советского и российского спецназа, известен как одно из самых эффективных и опытных силовых подразделений в мире. Спецподразделение предназначено для проведения контртеррористических операций с применением специальной тактики и средств.

Требования к кандидатам:

Особенности подготовки:

Через три минуты после физического тестирования необходимо продемонстрировать навыки рукопашного боя. При этом кандидат выступает в шлеме, перчатках и защитных накладках на ногах и в паху. Ему противостоит инструктор или хорошо подготовленный в области рукопашного боя сотрудник Центра специального назначения ФСБ. Схватка продолжается 3 раунда. Далее: медицинская комиссия, спецпроверка на выявления нежелательных связей у самого кандидата или его родственников, обследование у психологов и полиграф. По результатам каждого исследования кандидату начисляются баллы, которые потом суммируются и принимается окончательное решение.

«Ямам» — элитное подразделение израильской пограничной полиции. «Ямам» обладает самым высоким уровнем стрелковой подготовки среди всех спецподразделений Израиля. Бойцы «Ямам» уже годами берут личные и командные призовые места на всех стрелковых соревнованиях силовиков. Снайперы «Ямам» находятся на куда более высоком уровне, чем их армейские коллеги.

Требования к кандидатам:

Особенности подготовки:

Курс включает бег по крышам, подъём на здание по водосточной трубе, побег из плена и выживание, в ходе которого проверяется реакция на стресс. Очередное упражнение — схватка с охранным псом из кинологического подразделения корпуса жандармерии, специально натасканным для атаки на человека. Здесь изучают реакцию бойца на нападение: не растеряется ли он, насколько будет сам агрессивен.

3. SAS, Великобритания.

В составе сил специального назначения Великобритании специальная авиадесантная служба сухопутных войск — САС занимает особое место. САС представляет собой одно из старейших и наиболее высокопрофессиональных подразделений спецназа в мире. Богатый опыт антипартизанских и контртеррористических операций САС заставил спецназ различных государств копировать её тактику. В том числе: американские «Зелёные береты» и «Дельта».

Требования к кандидатам:

Особенности подготовки:

Инструкторы встречают кандидатов словами: «Мы не будем вас отбирать. Мы дадим вам такую нагрузку, чтобы вы сдохли. Тот, кто выживет, будет учиться дальше». И слова не расходятся с делами. Выдерживает примерно один кандидат из десяти. Чего стоит только месячный курс обучения противостоять специальным методам допроса. Каждый курсант, кроме того, проходит обязательную подготовку в джунглях.

4. GSG-9, Германия.

GSG 9 — подразделение спецназа Федеральной полиции Германии. Спецгруппа находится в прямом и единственном подчинении у министра внутренних дел Германии, командир спецподразделения круглосуточно готов к началу действий. После команды министра внутренних дел Германии группа готова отправиться в любую точку земного шара, где произошёл инцидент. Подобное управление помогает избежать ненужного задействования GSG 9 в незначительных операциях, отреагировать на которые способны менее крутые подразделения.

Требования к кандидатам:

Особенности подготовки:

Пиком физического напряжения является третья неделя, когда кандидаты группами совершают на время длительные переходы по сильно пересечённой местности Шварцвальда. При этом переносятся тяжелые предметы на большое расстояние, осуществляется транспортировка раненых, подъем в гору и спуск с полным снаряжением. Все это сопровождается ограничением сна и пищи. В заключении кандидаты сдают различные тесты на психологическую устойчивость.

5. Китайский спецназ.

На сегодняшний день в составе сухопутных войск китайской армии находится семь групп, готовых для выполнения специальных операций. В каждом военном округе имеется по одному такому подразделению, которое находится в непосредственном подчинении начальника штаба округа.

Требования к кандидатам:

Особенности подготовки:

Процесс физической подготовки спецназа Китая очень часто называется «спуск в ад». Каждый день утром и вечером кроссовый бег в полной выкладке и дополнительным заплечным рюкзаком с десятью кирпичами. При этом дистанция в 5 километров должна быть пройдена не более чем за 25 минут. После прохождения бега бойцы переходят к упражнению «Железная ладонь». Боец должен нанести по 300 ударов по мешку, вначале с фасолью, затем с железными опилками. Точно таким же образом в дальнейшем отрабатываются нормативы на кулаки, локти, колени и ступни.

GROM — польская воинская часть специального назначения. Подготовлена для проведения специальных операций, включая контртеррористические, как в мирное время, так и во время кризиса или войны. С момента создания подразделение является полностью профессиональным.

Требования к кандидатам:

Особенности подготовки:

Все кандидаты, подавшие заявки в первую очередь проходят психофизиологическую проверку. После этого к дальнейшему прохождению испытаний, как правило, допускаются не более 10–15 процентов от общего числа кандидатов. В польский спецназ могут прийти служить люди как из полицейских подразделений страны, так и из гражданских структур. Но гражданские лица перед тем, как вступить в команду спецназа должны сначала пройти базовый полицейский курс.

7. Спецотряд «Дельта», США.

По официальным документам, группа «Дельта» предназначена для тайных боевых операций за пределами США, на территории других стран. Задания для Delta Force заключаются в борьбе с терроризмом, народными восстаниями, национальным вмешательством, хотя эта группа также направлена на исполнение секретных заданий, включающих, но не ограниченных спасением мирных граждан и вторжением.

Требования к кандидатам:

Особенности подготовки:

Марш-бросок кандидаты совершают с рюкзаками весом от 18 до 23 кг и винтовкой в руках. Их путь лежит через холмы, леса и реки, а дистанция этого пути колеблется между 29 и 64 км. По дороге через каждые 8–12 км находятся контрольные точки, куда кандидаты обязательно должны выходить и где сидят наблюдатели. Чтобы успешно преодолеть данное испытание, необходимо выдержать среднюю скорость не меньше 4 км в час и хорошо ориентироваться на незнакомой местности.

Сбу альфа требования

Центр специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов, известный в народе как «Альфа», даже среди других силовых подразделений силовиков считается одним из самых престижных. Еще бы, ведь чтобы попасть в ряды бойцов «Альфы» кандидат должен пройти суперсложные физические испытания, психологические тесты и годичную стажировку.

Бойцы «Альфы» постоянно находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Во взаимодействии с оперативниками и в пределах компетенции СБУ спецподразделение предотвращает террористические акты, преступления, представляющие угрозу национальным интересам Украины. Сотрудники спецподразделения обеспечивают также следственно-оперативные мероприятия, когда существует вероятность применения преступниками оружия, именно они задерживали незаконные бригады янтарекопателей на Волыни.

«Альфа» УСБУ в Волынской области принимает участие в антитеррористической операции на востоке Украины с самого ее начала. Бойцы прошли Славянск, Краматорск, Константиновку. Именно в Константиновке весной 2014 г. волынское спецподразделение получило первый боевой опыт — тогда наши альфовцы без потерь выполнили ответственное задание. За почти три года противостояния на счету волынян — сотни специальных операций в районе проведения АТО, задержание вооруженных боевиков и их информаторов, корректировщиков огня. В районе АТО постоянно находится одна из групп волынян, которая отбывает очередную полуторамесячную ротацию.

Журналисты ВолиньPost побывали на одной из тренировок волынских спецназовцев и расспросили, кто может стать альфовцем, каким характеристикам надо отвечать, и какие функции выполняют «супербойцы» на территории области.

«После многокилометровой пробежки, отжиматься в грязи, в темноте, когда тебя изо всех сил поливают холодной водой, а потом снова бежать километры. Мы в это время наблюдаем, кто подаст руку тому, кто упал, кто — попытается «халтурить», — рассказывает руководитель волынской «Альфы» о жестком отборе кандидатов в подразделение. Главное — мотивация. Смысл физического отбора не ограничивается проверкой силы и выносливости, мы оцениваем, насколько человек мотивирован. Если нет достаточного желания, на каком-то этапе просто уйдет .

Впрочем, такую требовательность он не считает причиной того, что в волынской «Альфе» служат только мужчины. Просто пока так сложилось. Вообще по Украине в спецподразделениях «А» СБУ работают и женщины, и в Луцке тоже ничего не имеют против.

В общее физическое тестирование потенциальных «альфовцев» входят бег на 100 метров — не медленнее чем 13,4 секунды, а также 3-километровый кросс не медленнее чем за 11,45 минуты. Второй частью теста является силовая подготовка, которая включает в себя пять упражнений, за каждое из которых можно набрать по 100 баллов. Чтобы пройти в следующий этап отбора, кандидат должен набрать не менее 450 баллов.

Первым упражнением является 20 подтягиваний на перекладине. Далее, без отдыха, кандидат должен выполнить подпрыгивания из приседа. Тогда опять же без отдыха кандидат должен выполнить 60 отжиманий от пола.

Только после этого есть несколько минут на отдых, после чего сдают упражнение «пресс» на шведской стенке — подтягивание правым локтем к левому колену и наоборот. Выполнить такой маневр надо 90 раз за 2 минуты. Далее претенденты в «Альфу» выполняют упражнение «лягушка» — из положения присев надо занять положение лежа и обратно 40 раз в минуту.

Тогда участники отбора имеют 15-20 минут на экипировку для спаррингов. Каждый должен пройти три 2-минутных спарринга с минутным перерывом между каждым по правилам кикбоксинга.

«Во время спаррингов можно сделать серьезные выводы, — говорит руководитель волынской« Альфы ». — Бывали случаи, когда перед последним поединком с далеко не самым сильным соперником, кандидаты просто отказывались от дальнейшего участия. Духу не хватило, человек не готов идти до конца. Сегодня принадлежность к боевому братству украинских патриотов и профессионалов означает готовность отдать жизнь за Родину», — отмечает собеседник.

Первые боевые потери Службы в начале АТО были среди «альфовцев». Звание Героя Украины посмертно присвоено офицерам спецподразделения Руслану Лужевскому из Киева и Александру Анищенко из города Сумы.

Во время физического тестирования кандидатов проверяют действующие работники «Альфы» — те, кто на себе испытал, в том числе и в АТО, что от надлежащей подготовки зависит жизнь — твоя и твоего боевого собрата.

Кстати, кандидатам позволяют пересдавать физический тест — мол, если человек хочет пробовать, то пожалуйста.

«У нас был чемпион мира по рукопашному бою, который пришел к нам и не смог пройти тестирование. А есть рядовые гражданские люди, которые справляются с задачами, поскольку имеют мощную жизненную установку», — рассказал глава волынских спецназовцев.

Особых проверок теоретических знаний для новичков не проводят — мол, всему научат во время работы в подразделении. А вот психологи тестируют кандидатов тщательно, даже в перерывах между физическими упражнениями. Здоровье тоже должно быть отличным, как у десантника, а то и крепче. Если кандидат справился с первыми этапами, то начинается спецпроверка, которая длится полгода. После этого потенциальных бойцов отправляют на десятидневный отборочный курс по американской системе.

Такую практику переняли у иностранных партнеров около года назад. К примеру, альфовец должен нырнуть на глубину 5 метров под воду, найти и взять 24-килограммовую гирю и пройти с ней под водой расстояние 25 метров. В процессе можно вынырнуть и вдохнуть лишь раз. Такое испытание не всем под силу, победителей определяют по рейтинговой системе.

В заключительные три дня кандидаты проходят в режим «без сна» — отдыхают за все это время не более двух часов. Только крепко заснут — их внезапно будят стрельбой холостыми патронами и сразу же после этого дают заполнить психологические тесты. Отложили карандаш — и снова трехчасовой марш-бросок на 21 км с полной выкладкой. А еще — обязательная проверка на полиграфе, прыжки с парашютом, спуски с высотных зданий .

Более половины желающих отсеивается. В конце концов, зачисляют в ряды спецподразделения только одного из десятка тех, кто взялся проходить испытания и тесты.

Для тех, кто хочет иметь офицерское звание, обязательна служба в армии и высшее образование. Однако, по словам руководителя волынских альфовцев, мнение, что в структуру идут только из других силовых структур — ошибочно.

Напротив, многие бойцы пришли из спорта или гражданской жизни. Пробелы в знании иностранных языков здесь прощают — сотрудники имеют возможность подтянуть их впоследствии, уже во время службы. Бойцы спецподразделения проходят стажировку у иностранных коллег, в частности из США, Канады, Великобритании, что дает возможность освоить и язык.

И вот отбор успешно преодолен — впрочем специальная подготовка продолжается в течение всей службы. Тренируются бойцы «Альфы» каждый день по специальной программе, которая включает различные виды нагрузок. Среди них — физическая, огневая, тактико-специальная, медицинская, психологическая подготовка и тому подобное.

По словам начальника волынских альфовцев, программа профессиональной подготовки бойцов после начала АТО претерпела существенные изменения, которые продиктовала жизнь.

«Честно говоря, нашему подразделению пришлось понюхать пороха. После этого у нас изменилось достаточно много в плане снаряжения и тактики действий », — добавляет руководитель« Альфы ».

Так, теперь бойцов учат как выбирать надежное укрытие для себя и партнера, как правильно вести огонь, на сколько можно высунуться из-за бронещита, как оказать медицинскую помощь самому себе в случае ранения и тому подобное. Отрабатывают засады, поиск диверсионно-разведывательных групп противника, захват террористов и тому подобное.

Бойцы спецподразделения имеют разную специализацию: горная подготовка, инженеры-подрывники, снайперы, инструкторы по рукопашному бою и тому подобное. «У нас достаточно ресурсов, чтобы обеспечить высокий уровень подготовки, впоследствии сами сотрудники с соответствующей специализацией проводят занятия», — отметил руководитель волынских альфовцев.

Задача «Альфы» — в полном названии их подразделения: здесь и борьба с терроризмом, и защита участников уголовного судопроизводства, и защита сотрудников правоохранительных органов. За время работы на Волыни альфовцам террористов задерживать не приходилось. Вспоминают только одного известного местного коммуниста с гранатой в кармане и медалью за освобождение Крыма. Зато часто приходится бороться с контрабандистами. Из недавних случаев вспоминают задержание самолета в Хмельницкой области, которым злоумышленники намеревались переправить более 250 ящиков сигарет в Румынию. В задержании участвовали и волынские альфовцы, ведь дело разрабатывали оперативные работники с Волыни.

Волынская «Альфа» — крепкая команда. Бойцы дружат семьями и обязательно отмечают в таком кругу друзей Новый год, День СБУ и, конечно, день спецподразделения «А».

Все сотрудники волынской подразделения «Альфы» благодарны волонтерам, благотворительным фондам, местной власти и всем Волыни за постоянную поддержку. Нередко обычные граждане по собственной инициативе обращаются с предложением оказать помощь.

Читайте так же:

 • Штраф в беларуси за отсутствие детского кресла Для « Сельмаш» и «Волотова»! Бесплатная доставка товара от 30 руб. при 100% предоплате по системе ЕРИП. Заказы оформляются самостоятельно через сайт. Товаров в корзине: 0 Общая сумма: 0 руб Пр. Октября 34 (Около гостиницы "Динамо") Городской номер 8-0232-31-59-61 Электр. почта […]
 • Требования для спецназ Как попасть в спецназ (Альфа, ГРУ, Вымпел) Нормативы спецназа ФСБ Подтягивания на перекладине: 25 раз Отжимание от пола: 90 раз Пресс: 100 раз Бег: 100 м. - 12,7 Жим штанги лежа: 10 раз (свой вес) Кросс: 3000 м - 11.00 мин Демонстрация рукопашного боя […]
 • Налог на автомобили 25000 Калькулятор транспортного налога Удмуртской Республики Калькулятор транспортного налога Удмуртской Республики оперативно и точно сделает расчет обязательного для всех автовладельцев ежегодного платежа и познакомит со ставками налога. Если в собственности владельца находится два и более […]
 • Комфортное проживание в палатке Easy Camp Палатка с надувным каркасом 300 Hurricane 300 это палатка на три человека форме туннеля на надувной основе вместо стоек, что делает ее идеальной для пар и молодых семей, которые ищут надежную и удобную палатку, предлагающей непревзойденное соотношение цены и качества. Палатка […]
 • Без прописки штраф сколько Сколько времени можно жить без прописки? Процедура постановки на регистрационный учет граждан имеет свои периоды в зависимости от вида прописки: если она временная, то проживать без отметки в УФМС можно до 90 дней; в случае постоянной регистрации по месту жительства законом […]