Меню

Стих завещание шевченко

Стих завещание шевченко

Русская литература — Russkay-Literatura.ru

ЗАВЕЩАНИЕ ШЕВЧЕНКО Т.Г.

Как умру, похороните
На Украине милой.
Посреди широкой степи
Выройте могилу,
Чтоб лежать мне на кургане.

Над рекой могучей,
Чтобы слышать, как бушует
Старый Днепр под кручей.

И когда с полей Украины
Кровь врагов постылых
Понесет он. вот тогда я
Встану из могилы
— Подымусь я и достигну
Божьего порога, Помолюся.
А покуда Я не знаю бога.

Схороните и вставайте,
Цепи разорвите,
Злою вражескою кровью
Волю окропите.

И меня в семье великой,
В семье вольной, новой,
Не забудьте — помяните
Добрым, тихим словом.

Стих завещание шевченко

неповний чистовий автограф (рядки 1 — 15), відокремлений від невідомої збірки середини 40-х років XIX ст. (ІЛ, ф. 1, № 12);

чистовий автограф на окремому аркуші (ІЛ, ф. 1, № 13);

чистовий автограф у рукописній збірці «Три літа» (ІЛ, ф. 1, № 74, арк. 106 — 106 звор.);

список І. М. Лазаревського кінця 50-х років XIX ст. з виправленнями Шевченка (ІЛ, ф. 1, № 88, с. 15).

Подається за збіркою «Три літа».

Автограф у рукописній збірці «Три літа» датовано: «25 декабря 1845, в Переяслові».

Датується за цим автографом: 25 грудня 1845 р., Переяслав.

Первісний автограф не відомий. У 1845 чи у першій половині 1846 р. Шевченко переписав текст поезії під № 5 до збірки своїх творів після уривка з поеми «Гамалія»; збереглася лише частина автографа «Як умру, то поховайте. » — рядки 1 — 15 (ІЛ, ф. 1, № 12). Приблизно у цей же час Шевченко записує повний текст «Як умру, то поховайте. » на окремому аркуші, на іншому боці якого записаний текст 149 псалма («Давидові псалми»), помилково зазначивши його під № 199 (ІЛ, ф. 1, № 13). На місці /751/ рядка 16, спочатку позначеного лише крапками, Шевченко невдовзі вписав слова «Я не знаю. », а потім, іншим разом, заповнив його до кінця: «Я не знаю Бога».

У квітні — червні 1846 р., перебуваючи в Києві, Шевченко переписав вірш з невідомого автографа до рукописної збірки «Три літа», текст якої остаточний.

У середині 1840-х років, до арешту Шевченка 5 квітня 1847 р., вірш нелегально поширюється у рукописних списках, зокрема, в колі кирило-мефодіївців та близьких до них осіб. Під час арешту кирило-мефодіївців список «Як умру, то поховайте. » відібрано у В. М. Білозерського (ДАРФ, ф. 109, оп. 5, № 81, ч. 4, арк. 13). Список, хоч і не безпосередньо, походить від рукописної збірки «Три літа» (див.: Бородін В. С. Твори Шевченка в архіві кирило-мефодіївців // Збірник праць чотирнадцятої наукової шевченківської конференції. — К., 1966. — С. 114 — 126); рядок 16 («Я не знаю Бога») у списку випущено. В. М. Білозерський близько 18 липня 1846 р. переписав уривок початку вірша (рядки 1 — 8) для свого брата М. М. Білозерського (на звороті аркуша, на якому записано уривок з «Чорної ради» П. О. Куліша і зроблено позначку рукою М. М. Білозерського: «Из „Черной Рады“ брат Василий мне выписал» (ІР НБУВ, I, 28642, арк. 1). Текст цього уривка ідентичний рядкам 1 — 8 повного списку «Як умру, то поховайте. », що належав В. М. Білозерському (звідки уривок, імовірно, й виписано).

Очевидно, після арешту Шевченка, в роки його заслання, вірш переписали з невідомих списків О. М. Бодянський (ІЛ, ф. 99, № 138, арк. 307 звор.), М. О. Максимович (РДАЛМ, ф. 314, оп. 2, № 25, арк. 38 звор. — 39); твір переписано невідомою рукою в збірнику П. Куліша й Ганни Барвінок (ІРЛІ, ф. 3, оп. 19, № 70, арк. 27 — 27 звор.).

З невстановленого списку, як видно, неякісного, наприкінці 50-х років XIX ст. вірш переписав І. М. Лазаревський (ІЛ, ф. 1, № 88, арк. 15). Переглядаючи список після повернення із заслання, Шевченко вніс виправлення у рядки 7, 16, 20.

Вірш уперше опубліковано під назвою «Думка» у збірці «Новые стихотворения Пушкина и Шевченки» (Лейпциг, 1859. — С. 18), ймовірно, за списком П. Куліша, тепер не відомим. Рядок 16 тут пропущено, текст містить ранній варіант рядка 13 («Все покину і полечу»); неправильно прочитано слова у рядках 6, 9, 17.

Твір продовжували переписувати й після повернення Шевченка із заслання. За першодруком виконано списки: на вклейці до примірника «Кобзаря» 1860, що належав Л. Г. Лопатинському (ІЛ, ф. 1, № 535, с. 96); у рукописній збірці «Сочинения Т. Г. Шевченка» 1862 (ЦДАМЛМУ, ф. 506, оп. 1, № 4, с. 279), у рукописному «Кобзарі» 1866 (ІЛ, ф. 1, № 842, арк. 268 — 268 звор.). За невідомими джерелами виконано списки у рукописних «Кобзарях» 1861 (ІР НБУВ, I, 1869, арк. 10 — 10 звор.) та (ЦДАМЛМУ, ф. 506, оп. 1, № 3, с. 287 — 290); у рукописному «Кобзарі» 1863 — 1867 (ІЛ, ф. 1, № 811, арк. 16 звор. — 17 звор., криптонім власника: А. V.); другий з двох списків у збірнику О. М. Бодянського (ІЛ, ф. 99, № 138, арк. 311 звор. — 312).

Читайте так же:  Когда приходит пенсия за октябрь

Рядки 1 — 8 вперше введено до збірки творів у виданні: Кобзарь Тараса Шевченка / Коштом Д. Е. Кожанчикова. — СПб., 1867. — С. 666, під редакційною назвою «Заповіт», яка надалі стала традиційною, і з різночитанням у рядку 7: «Були видні, було чути». Повний текст вперше надруковано у львівському журналі «Мета» (1863. — № 4. — С. 273 — 274) під /752/ назвою «Завіщаніє» з відмінами у 7 («Були видні, було чути»), 13 («Все покину і полечу») рядках, цей текст передруковано у виданні: Поезії Тараса Шевченка. — Львів, 1867. — Т. 1. — С. 215. За текстом автографа рукописної збірки «Три літа» вірш вперше надруковано у виданні: Кобзарь / За ред. В. Доманицького. — СПб., 1907. — С. 283.

Поезією «Як умру, то поховайте. » завершується плідна Шевченкова осінь 1845 р. У змісті твору виявилася світоглядна й творча зрілість поета. Тут Шевченко використав відомий з тривалої літературної традиції (Горацій, Й.-В. Ґете, П.-Ж. Беранже, Г. Р. Державін, О. С. Пушкін) жанр «пам’ятника» — поетичного заповіту й створив поезію нового, власне шевченківського жанру — заповіт-гімн.

З кінця 60-х років розпочалися спроби покласти твір на музику. У 1868 р. у Львові до шевченківських свят написали свої варіанти музики до твору М. Лисенко та М. Вербицький. Всенародної популярності набула мелодія, написана на початку 70-х років полтавським аматором музики й хорового співу Г. П. Гладким, — саме на цю мелодію «Заповіт» співається під час урочистостей як неофіційний, але всенародний гімн. Гармонізували цю мелодію для різного складу хорів композитори К. Стеценко, О. Кошиць, Л. Ревуцький, А. Спендіаров, Я. Степовий та ін. — було створено понад двадцять гармонізацій; на цей текст написано й твори великих музичних форм — кантати С. Людкевича, Б. Лятошинського, Л. Ревуцького, симфонічну поему Р. Глієра тощо (Цалай-Якименко О. С. «Заповіт» Т. Г. Шевченка — народна революційна пісня // Народна творчість та етнографія. — 1963. — № 1. — С. 3 — 11).

Вірш перекладено багатьма мовами світу («Тарас Шевченко: „Заповіт“ мовами народів світу» / Упор. Б. Хоменко. — К., 1989).

Стихотворения Шевченко «Сам удивляюсь, кто ответит» и «Завещание»

Первое написано в ссылке, в 1847 г., а второе — через 11 лет, в 1858 г. Оба стихотворения проникнуты желанием борьбы с самодержавием и призывом к этой борьбе. Стихотворение «Сам удивляюсь, кто ответит» создано как бы на одном дыхании. Поэт пишет о самом для себя главном, о том, что его мучает и угнетает: тягостна для него бездеятельность, тягостна жизнь вдали от родины, «в цепях, в далекой стороне». Поэт полон отчаяния, но на колени поставить его невозможно, простить врагам он не в силах. И он готов, чтобы вырваться на свободу, на все, даже самое невероятное:

 • Вот если перегрызть бы мне
 • По силам было цепи эти,
 • Грыз понемногу б.
 • Протест и отчаяние звучали в настойчивом повторении:
 • . Так не те,
 • не те их кузнецы ковали,
 • Не так железо закаляли.

Отчаяние обостряется тем, что судьбу поэта разделяют и многие другие, все те, которые не по своей воле попали в бескрайние степи за Уралом. Прочитав стихотворение, Читатели делают вывод о том, какие мысли и чувства лежат в его основе, что связывает его со стихотворениями «И вырос я в чужом краю. » и «Мне дорогую, золотую. ».

Стихотворения, с которыми Читатели знакомились до сих пор, написаны в ссылке. Но вот, скажет Читатель, свершилось то, о чем постоянно думал, к чему стремился поэт: он наконец на свободе — и он борется. Стихи его, острые и дерзкие, широко расходятся в списках, появляются в подпольных литографированных изданиях, печатаются в тайных подпольных типографиях. Многие из этих стихотворений могли бы быть причиной нового ареста и новой ссылки, тем более что поэт все время находится под надзором полиции. Один из современников писал: «Обличенья Шевченко стали безудержными; он разит и бьет; он весь пылает каким-то бешеным, истребляющим огнем».

Прочитав стихотворение «Я, чтоб не сглазить, не хвораю. », Читатель предложит им подумать, можно ли отнести слова этого современника именно к данному стихотворению, и обосновать свое мнение. Вывод делается коллективно: стихотворение «разит» и «бьет». Оно содержит призыв к борьбе, призыв прямой и острый. Шевченко зовет народ к топору:

 • . Надо поскорее
 • Всем миром обух закалить
 • Да наточить топор острее.
Читайте так же:  Нотариус михайлова о г

Поэт ненавидит «хмельного царя» и его попов. Все силы души он вкладывает в призыв разбудить «беднягу свободу», «придавленную» царем. Он убежден в необходимости восстания, убежден, что народу не на кого рассчитывать кроме как на самого себя, и только боится опоздать. Поэтому с такой силой, страстью, убежденностью и звучит его голос. И наконец, последнее стихотворение «Завещание», которое завершает сочинение, посвященные великому украинскому поэту. Стихотворение это нельзя не знать, невозможно забыть — ведь оно обращено к нам, потомкам поэта. И совершенно очевидно, что чем полнее и глубже познакомятся, читатели с творчеством Шевченко, тем ярче и эмоциональнее воспримут его «завещание». Стихи эти читатели не только сами выберут, но и подумают над тем, как обосновать свой выбор, выступая в классе с чтением «своего» стихотворения. Естественно, что помощь учителя и библиотекаря в подборе стихов и обосновании их выбора необходима.

Начиная сочинение, посвященный стихотворению «Завещание», Читатель уточнит, когда оно было написано. Исследователи жизни и творчества поэта называли это время «новым периодом его жизни: временем бурного роста его революционного сознания.

Стихи и поэмы, написанные в эти годы, самим поэтом были объединены в сборник «Три года». Сборник этот не мог быть напечатан, его никогда не пропустила бы цензура, но он расходился в списках и был хорошо знаком не только на Украине, но и в России. Несколько слов можно сказать об остросатиричной, направленной против самодержавия поэме «Сон», включенной в сборник и являвшейся одной из причин ареста поэта. С медведем сравнивает Шевченко в своей поэме царя:

 • Словно из берлоги
 • Медведь вылез, еле-еле
 • Подымает ноги,
 • Весь опухший, страшный, синий:
 • Похмельем проклятым
 • Мучился он.

А царица — убогая, тощая, тонконогая, «словно высохший опенок», «а к тому ж она, бедняжка, трясет головою», «прыгает тощей цаплей. » и т. д. Читатель напомнит, что впоследствии царь Александр II вычеркнул из списка лиц, подлежащих амнистии, имя Шевченко. «Этот слишком сильно оскорбил мою бабку и моего отца, чтобы я мог его простить»,- сказал он. В стихотворениях, включенных в сборник (так же как и стихотворениях, известных детям), поэт звал к действию, к борьбе. «Свободный голос бывшего раба-украинца. прозвучал по всей стране как плач о бедняках, как призыв к освобождению от рабства. Шевченко,- говорил Паустовский, характеризуя годы жизни поэта до ареста,- в то время уже знал, что делать. Сбросить царя и помещиков. Взять землю. Он открыто звал к этому крестьян. Он писал об этом».

Важно, чтобы Читатели поняли: любовь поэта к родине так велика и глубока, стремление видеть ее свободной настолько сильно, что он даже после смерти не может не быть вместе со своим народом, когда Днепр понесет с полей Украины «кровь врагов постылых». Эту грань патриотической устремленности поэта Читатели чаще всего не замечают.

Вопрос «Кому и какой вызов бросает Шевченко в стихотворении «Завещание»?» помогает школьникам почувствовать силу и страстность его протеста. Вместе с учителем отмечают они метафоры, которые дали поэту возможность выразить свой гнев, свое возмущение («Цепи разорвите, злою вражескою кровью волю окропите»).

Читатель обращает внимание школьников на то, что чувство ненависти к врагам так велико, что Шевченко бросает вызов самому богу («А покуда я не знаю бога. »). Поэт А. Прокофьев писал: «Надо помнить, в какое время было это сказано, чтобы понять всю смелость шевченковского протеста. Бог, каким его изображает поэт,- пособник царя, источник зла и несправедливости:

 • Ты, может, сам на небеси
 • Смеешься, господи, над нами
 • Да совещаешься с панами,
 • Как править миром!

Страстно протестуя против настоящего, поэт весь устремлен в будущее. Человек необычайной души и большого сердца, он как бы поднимается над собой, над собственной жизнью и смертью». Поэзия Шевченко близка по духу поэзии Некрасова, что Шевченко разделял стремления своих русских друзей и вместе с ними боролся за свободу Родины. Его стихи, искренние, сильные своей убежденностью, зовут к свободе, к добру. И до сих пор, через 175 лет после его рождения, они известны и любимы. Произведения Шевченко переведены на многие языки народов мира. Украинским поэт М. Рыльский писал о том, что Шевченко «занимает свое законное место в пантеоне великих певцов и борцов за всемирную правду, за счастье всего человечества».

Тарас Шевченко. Завещание

Увезите в Украину,
когда смерть застанет,
и в степи похороните
меня на кургане.
Чтоб поля широко стлались,
чтобы Днепр и кручи
мог я видеть, мог я слышать
его рев тягучий.
Понесет он с Украины
в синее море
вражью кровь — тогда покину
и поля и горы
и отправлюсь прямо к Богу
и молиться стану.
А до этого мне Бога
видеть рано.
Хороните и вставайте,
цепи разорвите,
злою вражьей кровью
волю освятите.
И тогда в семье раздольной,
семье вольной, новой
помяните и меня вы
незлым тихим словом.

Читайте так же:  Страховая не принимает заявление по осаго

С украинского перевел А.Пустогаров

Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу. отоді я
І лани і гори —
Все покину і полину
До самого Бога
Молитися . а до того
Я не знаю Бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте.
І мене в сім’ї великій,
В сім’ї вольній, новій,
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом.

Завещание. Тарас Шевченко

Как умру, так закопайте
На холме в могилу,
Посреди степи широкой
На Украйне милой.
Чтобы видеть чисто поле,
Сивый Днепр и кручи,
Чтобы слышать как бушует
И ревет ревучий.
Понесет он с Украины
Да в синее море
Вражью кровь. тогда я
Все покину,
И поля, и горы –
И подамся прямо к Богу,
И молиться буду.
А до времени такого —
Я не знаю Бога.
Закопайте и вставайте,
Цепи разорвите,
Вражьей злою черной кровью
Волю окропите.
И меня в семье великой,
В семье вольной, новой,
Не забудьте – помяните
Незлым тихим словом.

Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу. отоді я
І лани і гори —
Все покину і полину
До самого Бога
Молитися . а до того
Я не знаю Бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте.
І мене в сім’ї великій,
В сім’ї вольній, новій,
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом.

Анализ стихотворения Шевченко “Завещание”

Толчком к написанию поэзии “Завещание” постоянная тяжелая болезнь Т. Шевченко. Стих начинается обращением поэта к народа, в котором высказывается пылкая Любовь к трудящимся, к родной земле, вера в то, что угнетенные восстанут, порвут кандалы и построят новое, справедливое общество. Тарас Шевченко Высказывает свое желание быть похороненным в могиле, среди широкой степи родной Украины:

Чтобы поля широкополые;

И Днепр, и кресты

Было видно, было слышать,

Как ревет ревущий.

В “Завещании” Днепр символизирует могущество народа и готовит читателя к восприятию мысли о восстании, призыве к которому прозвучит сразу же после нарисованной картины природы. Начав стих личными мотивами, Поэт постепенно переходит к раздумьям о судьбе Украины, которая волнует его больше, чем собственная жизнь. Дальше, хотя Писатель и возвращается к мотивам начальных строк, мысль его направляется к общественным событиям. О смерти говорится только одним словом (“похороните”), потом звучит призыв к восстанию:

Похороните и вставайте,

И вражеской злой кровью

Тарас Шевченко верит, что народ восстанет и порвет кандалы. Он мысленно переносится в будущее, в новое общество, в котором не будет угнетателей. Новую семью народов поэт называет большой, свободной он видит завтрашний день, который принесет Украине счастье.

Читайте так же:

 • Какой стаж на ветерана труда карелии Какой стаж на ветерана труда карелии 1) награжденные орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные почетными грамотами Президента Российской Федерации или удостоенные благодарности Президента […]
 • Налог чп 3 группы Единый налог - 3 группа (2019) Смотрите Часто задаваемые вoпросы о 3 группе >>> Основные ограничения (актуальны и в 2019 году): 1) годовой лимит дохода - дo 5 000 000 гpивен. 2) ставка - 3% (плательщики НДС) или 5% (НЕплательщики НДС). 3) лимита наемных работников НЕТ. 3 группа […]
 • Адвокат журавлева людмила михайловна Журавлева Людмила Михайловна Адвокат, филиала №88 Ассоциации адвокатов Московская областная коллегия адвокатов. Окончила юридический факультет Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина. В Московской областной коллегии адвокатов состоит с 1 августа 1985 года и по […]
 • Годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества утверждают Утверждение бухгалтерской отчетности Годовая бухгалтерская отчетность должна быть утверждена в порядке, который установлен учредительными документами организации (п. 2 ст. 15 Закона «О бухгалтерском учете», п.86 Положения по ведению бухгалтерского учета). Утверждение бухгалтерской […]
 • Кто имеет право на получение звание ветерана труда Как получить звание ветерана труда Кто имеет право на получение ветерана труда Условия предоставления почетного звания за многолетнюю и безупречную работу установлены Федеральным законом «О ветеранах». Согласно ст. 7 этого закона, получить ветерана труда могут две категории граждан: […]