Меню

Штраф за неуплату пдфо 2019

Оглавление:

Відповідальність, санкції і штрафи

За подання фінзвітності не за встановленою формою до Держстату застосовується адміністративна відповідальність

Податківці нагадали, коли виправлення помилки у формі №1ДФ призводять до сплати штрафів

Комітет рекомендує ухвалити у другому читанні законопроект №6489 щодо запобігання надмірному тиску Держпраці за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення

Податківці наголосили, що з претензіями щодо втрати товару слід звертатися до поштового оператору

У разі виявлення помилок у раніше поданій декларації про майновий стан та доходи підприємець має право на самостійне виправлення такої помилки. Фіскали роз’яснили, у який строк може бути здійснено таке уточнення, а також у який спосіб це можна зробити

Якою є процедура накладання штрафів Держпраці? На підставі чого накладаються штрафи? Як складається постанова щодо штрафів? Що буде за відмову добровільно сплатити штраф?

За допуск до роботи без трудового договору — штраф 5 мінзарплат, за недопущення до перевірки з трудових питань — штраф 10 мінзарплат, за недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці — 1 мінзарплата

За неподання звіту про податкові пільги потрібно буде сплатити штраф у розмірі 170 грн, а за наступні неподання — 1020 грн

При затримці сплати до 30 к.дн. — штраф 10% податкового боргу, при затримці на більший строк — 20%, а з 90 дня ще й пеня

За здійснення діяльності без держреєстрації накладається адмінштраф від 20 до 40 нмдг з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва та сировини чи без такої

У разі несвоєчасної сплати єдиного податку фізособами-«єдинниками» податківці мають право нарахувати, крім штрафу, ще й пеню

На виконання норм нового Закону про валюту розроблено проект Порядку застосування контролюючими органами заходів впливу (штрафних санкцій) до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства. Як передбачається, він запрацює з 7 лютого 2019 року

Самостійне нарахування та сплата штрафів за затримку термінів сплати грошових зобов’язань платником податків ПКУ не передбачено

Переміщення поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років

Якщо самостійне виправлення помилки призвело до збільшення суми військового збору, то до податкового агента може бути застосовано фінштраф (від 25 до 75%), адмінштраф та пеня

Податківці розповіли, якою є доля штрафів підприємств, які зареєстровані на території операції Об’єднаних сил

Податківці розповіли, як змінилися правила нарахування пені з початку 2019 року

ПКУ не передбачено застосування відповідальності до платників податків при виявленні порушень, які не призвели до заниження податкових зобов’язань

Грошове зобов’язання може бути нараховане без дотримання строку давності (1095 к.дн) у випадку неподання декларації за період, протягом якого виникло податкове зобов’язання

Стягнення коштів за рахунок готівки, що належить платнику податків, здійснюється за рішенням керівника ДФС без звернення до суду

Перевірки органами держнагляду (контролю) у сфері госпдіяльності часто призводять до складання приписів про усунення порушень. ВС вважає, що невиконання госпсуб’єктами таких приписів є триваючим порушенням. А це означає, що за їх невиконання адмінштрафи стягуватимуться з моменту виявлення факту невиконання припису

Податковий агент за недоутримання ПДФО при перевірці буде притягатися до фінштрафу від 25 до 75% несплаченої суми, пені та адмінвідповідальності

Штраф за несвоєчасну реєстрацію ПН та РК в ЄРПН накладається податківцями у розмірі від 10 до 50% від суми ПДВ залежно від прострочених днів реєстрації

Нарахування пені розпочинається після спливу 90 к.дн., наступних за останнім днем строку сплати податку. Якщо уточнення до декларації було подано після цього строку, то потрібно буде нараховувати не тільки штраф, але й пеню

Відповідні зміни до Бюджетного кодексу передбачені прийнятим законопроектом №8044

Основний захід щодо стягнення заборгованості з ЄСВ – це направлення вимог боржникам щодо сплати ЄСВ

За збільшення раніше задекларованого податку не потрібно сплачувати пеню, якщо платник встиг це зробити протягом 90 к. д. з граничного дня його сплати

Податківці розповіли про правила обчислення штрафу та пені за несвоєчасну сплату ЄСВ, а також зупинилися на строках давності щодо їхнього застосування

Податківці навели види штрафів за неподання повідомлення про прийняття на роботу

Мінекономрозвитку визначило нову процедуру розгляду справ та застосування санкцій за порушення товарними біржами вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів

Несвоевременная оплата НДФЛ: штрафные санкции и ответственность

Статті за темою

Налогоплательщики иногда допускают нарушения и совершают ошибки в расчете НДФЛ, поэтому давайте узнаем, чем это грозит плательщику

Иногда случаются ситуации, когда налогоплательщики ошибаются в заполнении налоговых деклараций, или же не успевают вовремя подать соответствующие документы и даже вовремя уплатить налоги. Давайте узнаем, чем грозит налогоплательщику несвоевременная уплата НДФЛ и какая ответственность за это предусмотрена.

Налоговым кодексом Украины (далее — НК) предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность за нарушение общих положений декларирования и уплаты НДФЛ. Правила налогообложения НДФЛ, которые должен выполнять каждый плательщик налогов регламентирован статьей 176 НК.

Для автоматического расчета задолженности и штрафов воспользуйтесь онлайн-калькулятором:

Общие положения налогообложения НДФЛ

За допущенные нарушения при начислении и уплате НДФЛ к налогоплательщику могут быть применены следующие виды ответственности:

 • Финансовая (штрафы и пеня)
 • Административная
 • Уголовная

А теперь предлагаем подробнее рассмотреть каждый из видов ответственности.

Финансовая ответственность за неуплату НДФЛ

Прежде всего, за нарушение порядка декларирования и уплаты НДФЛ применяется финансовая ответственность в виде штрафов и пени.

Правонарушения

Ответственность

Непредставление, представление с нарушением установленных сроков, представление не в полном объеме, с недостоверными сведениями или с ошибками налоговой отчетности о суммах доходов, начисленных (уплаченных) в пользу плательщика налогов, суммы удержанного с них налога, если такие недостоверные сведения или ошибки привели к уменьшению и/или увеличению налоговых обязательств и/или к изменению налогоплательщика

Штраф в размере 510 грн., а при повторном правонарушении в течение года – в размере 1 020 грн.

Оформление документов, содержащих информацию об объектах налогообложения физлиц или об уплате налогов без указания регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или с использованием недостоверного регистрационного номера, кроме случаев, определенных в п. 119.2 НК

Штраф в размере 170 грн.

Самостоятельное определение контролирующим органом налогового обязательства налогоплательщику из следующих оснований: – непредставление налоговой декларации в установленный срок (пп. 54.3.1 ПК) – нарушение правил начисления, удержания и уплаты в соответствующие бюджеты налогов, подтвержденные данными налоговых проверок (пп. 54.3.5 НК)

Штраф в размере 25 % суммы определенного налогового обязательства, при повторном определении контролирующим органом налогового обязательства из этого налога в течение 1 095 дней – в размере 50 % указанной суммы

Неуплата согласованной суммы денежного обязательства в сроки, установленные НК

Штраф при задержании уплаты: – до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем уплаты денежного обязательства, – в размере 10 % погашенной суммы налогового долга – более 30 календарных дней – в размере 20 % такой суммы

Не начисление, не удержание и/или неуплата (не перечисление) налогов налоговым агентом

Штрафы* в размере: – 25 % суммы налога, подлежащей начислению и/или уплате в бюджет – 50 % указанной суммы – при повторном совершении правонарушения в течение 1 095 дней – 75 % указанной суммы – при совершении аналогичного правонарушения в течение 1 095 дней в третий раз и более *

Эти штрафы не применяются к налоговому агенту в случае, если такие нарушения самостоятельно оказываются налоговым агентом при проведении перерасчета и исправляются в следующих налоговых периодах в течение одного налогового (отчетного) периода (п. 127.1 НК).

Штрафы* в размере: – 25 % суммы налога, подлежащей начислению и/или уплате в бюджет – 50 % указанной суммы – при повторном совершении правонарушения в течение 1 095 дней – 75 % указанной суммы – при совершении аналогичного правонарушения в течение 1 095 дней в третий раз и более

Применения финансовых санкций

Применением санкций занимается контролирующий орган по месту регистрации налогоплательщика. Налогоплательщик, что допустил нарушение получает налоговое уведомление-решение в котором будет указано, что финансовые санкции и их размер. Если налогоплательщик не согласен с решением налоговой, он имеет право обжаловать его в сроки и порядке установленном статьей 56 НК.

Помните, применение штрафов и пени не освобождает плательщика налогов или его должностных лиц от административной или уголовной ответственности. Применение штрафных санкций не освобождаю от уплаты средств причитающихся сумм налогов и сборов.

Читайте так же:  Полномочия прокурора при осуществлении надзора в стадии дознания

Начисления пени по неуплаченным НДФЛ

Пеня рассчитывается в процентах к своевременному неуплаченного налогового обязательства которое стало налоговым долгом, или в налоговое обязательство было начислено самим налогоплательщиком или контролирующим органом.

Пеня начисляется из расчета 120% годовых учетной ставки НБУ, которая действует на день выплаты или начисления доходов в пользу налогоплательщика – физических лиц.

Пеня начинает начисляться со дня наступления срока погашения налогового обязательства, что определено налоговым агентом при выплате доходов в пользу налогоплательщика – физлица и/или контролирующим органом во время проверки налогового агента.

Формула начисления пени

Порядок начисления пени по НДФЛ можно найти в инструкции № 953. Пеня начисляется в день фактического погашения налогового долга (его части) по формуле:

П = ЅНД х Кд : 100% х UНБУ х 1,2 / Д

 • П – сумма пени, начисляемая на фактически погашенную сумму налогового долга
 • ЅНД – фактически погашенная сумма налогового долга,
 • Кд – количество дней задержки уплаты налогового обязательства
 • UНБУ – большая из учетных ставок НБУ, которая действовала на день возникновения налогового долга или на день его погашения
 • 1,2 – Коэффициент для расчета 120% годовых
 • Д – количество дней в году.

Также следует помнить, что сумма пени всегда округляется до второго знака после запятой. Пример: если во время расчета пени получили сумму 123,4543 грн. то ее округляют до 123,45 грн.

Если в процессе административного или судебного обжалования часть денежного обязательства или его полная сумма были отменены, то соответственно и пеня, или ее определенная часть будет отменена согласно пункта 129.2 НК.

Административная ответственность за несвоевременную подачу или уплату НДФЛ

В случае совершения определенных правонарушений относительно начисления, содержания или уплаты НДФЛ должностные лица предприятия или физические лица-предприниматели могут привлекаться к административной ответственности.

Административная ответственность применяется:

 • По результатам проверки контролирующими органами
 • До должностных лиц субъекта хозяйствования, а не до самого субъекта как в случае с финансовой ответственностью
 • С учетом сроков давности, предусмотренные статьей 38 Кодекса Украины об Административных Правонарушениях (далее — КУоАП) не позднее двух месяцев со дня совершения налоговым агентом правонарушения. В случае длящегося правонарушения – не позднее двух месяцев со дня его возникновения.

Если налогоплательщик (налоговый агент) не придерживался порядка перечисления НДФЛ, порядка заполнения или представление сведений в контролирующие органы, к нему может применяться административная ответственность, предусмотренная статьей 163.4. КУоАП, в виде предупреждения или наложение штрафа в размере от 2 до 3 НМДГ (от 34 до 51 грн.).

При совершении повторного правонарушения сумма штрафа может вырасти до размера от 3 до 5 НМДГ (от 51 до 85 грн.).

В целом предусмотрены следующие виды административной ответственности:

 • при непредставлении или несвоевременном представлении платежных поручений на перечисление налогов, подлежащих уплате – штраф в размере от 5 до 10 НМДГ (от 85 до 170 грн.), при повторном нарушении в течение года – от 10 до 15 НМДГ (от 170 до 255 грн.).
 • при невыполнении руководителями или должностными лицами предприятия законных требований должностных лиц органов ДФС – штраф в размере от 5 до 10 НМДГ (от 85 до 170 грн.), при повторном нарушении в течение года – от 10 до 15 НМДГ (от 170 до 255 грн.).

Уголовная ответственность при неуплате НДФЛ

Если налогоплательщик намеренно уклоняется от уплаты налогов к нему может быть применена уголовная ответственность, что зависит от суммы средств, которые не поступили в бюджет.

Штраф за неуплату пдфо 2019

Главная » Вопросы экономики » Какой штраф за неуплату налогов в 2019 году?

Какой штраф за неуплату налогов в 2019 году?

Оплата налогов — обязанность как юридических, так и физических лиц. Неуплата налогов в 2019: штраф, административная ответственность и уголовная — эти меры наказания регламентируются НК РФ. Наказание за уклонение от уплаты налога зависит от нескольких факторов, например, от суммы задолженности.

 1. Какие виды налогов оплачивают юридические и физические лица?
 2. Понятие о неуплате налогов и ответственность
 3. Ответственность за неуплату
 4. Возможна ли уголовная ответственность?

Какие виды налогов оплачивают юридические и физические лица?

Налогообложение населения отличается от уплаты налогов юридическими лицами. Как правило, физические лица оплачивают налоги на имущество и прибыль. НДФЛ (налог на доходы физических лиц) платит работодатель, но этот сбор за сдачу помещения в аренду должен оплатить арендодатель. Таким образом, в некоторых случаях граждане могут оплачивать НДФЛ. Среди других обязательных налогов, можно выделить:

Каждый владелец недвижимости или другой собственности должен платить налоги на это имущество. После обращения ФНС (Федеральная Налоговая Служба) за каждым гражданином закрепляется личный кабинет и счет, на который ежемесячно должны поступать платежи. Уведомления о начислении налогов приходят на почту по месту прописки. Если гражданин не обращается в налоговую с соответствующим заявлением — письма приходить не будут, но от уплаты взносов он не освобождается.

Узнать о начислении задолженности перед ФНС можно в личном кабинете на сайте этого учреждения.

Что касается индивидуальных предпринимателей, то налоговая нагрузка на них больше. Каждый работодатель обязан уплачивать подоходный налог за каждого рабочего и в том числе за себя. Среди основных налогов, которые платят ООО, ИП и юридические лица можно выделить:

  налог с доходов;

В зависимости от системы налогообложения сумма такого платежа может варьироваться. Множество небольших ИП и ООО выбирают упрошенную систему налогообложения (УСН), которая предусмотрена законом «О развитии малого и среднего бизнеса».

транспортный и земельный налог (оплачивается в том случае, когда бизнес располагает землей или автотранспортом);

НДС и НДФЛ на каждого сотрудника предприятия, в том числе владельца.

Штраф за неуплату налогов в 2018 не поднимется, но контроль доходов юридических и физических лиц со стороны НС значительно ужесточится. Это обусловлено необходимостью регистрации всех торговых точек и приобретением кассовых аппаратов частными предпринимателями.

Понятие о неуплате налогов и ответственность


В Налоговом Кодексе РФ прописаны основное определение термина «неуплата налогов», которое включает:

1. Внесение платежей не в полной сумме.

2. Отказ от внесения оплаты полностью.

3. Самостоятельный подсчет налогов, который приводит к задолженности.

4. Сдача отчетности позже назначенного срока.

5. Уменьшение базовых налогов.

Под базовыми подразумеваются те налоги, которыми облагаются все граждане. К таковым относится налоговая ставка на прибыль, в том числе сумма от сдачи квартиры физическим лицом.

Ответственность за неуплату

Каждый налог предусматривает определенные санкции по отношению к налогоплательщику. Уклонение от перечисления процента прибыли может повлечь за собой неприятные последствия:

• штрафы;
• пени;
• административные и уголовные наказания;
• взыскания в судебном порядке.

Стоит отметить, что неуплата определенных налогов может привести к различным последствиям:

1. Налог на прибыль.

  пеня 5% от суммы налога, через 180 дней после неуплаты — 30%, а с 181 каждый месяц будет начисляться сумма в размере 10% от задолженности;

 • штраф в размере 20% от задолженности.
 • Если налоговая получит доказательства об умышленной неуплате — на сумму задолженности будет начислен штраф в размере 40%.

  2. Налог от сдачи квартиры в аренду.
  Ответственность: все граждане, которые сдают квартиру в аренду обязаны регистрировать договора передачи квартиры во временное пользование. Согласно этому договору арендодатели обязаны платить в казну НДФЛ в размере 13%. При необходимости гражданин может запросить предоставление налогового вычета по этим взносам.

  3. Транспортный налог.
  Налог на имущество физических лиц включает в себя и транспортный налог. Эти взносы оплачиваются ежемесячно при направлении письма из налоговой службы. На перечисление средств налогоплательщик имеет 1 год с даты получения уведомления. Налогообложению подлежат лодки, морские, речные суда, грузовой транспорт, пассажирские средства передвижения, с/х техника и транспорт, который находится в розыске.
  Ответственность: пеня, которая пропорциональна количеству просроченных дней, направление иска в суд о наложении ареста на имущество и транспорт.

  4. Налог на землю.

  Этот налог не имеет фиксированной ставки, варьируется в зависимости от региона страны. За каждый день после просрочки начисляется пеня, а также изымается штраф от 20 до 40% от суммы налога.

  Если налогоплательщик получил уведомление о необходимости уплаты земельного сбора, но не стал переводить деньги в налоговую ВНС может рассчитывать эти действия как умышленное уклонение. Таким образом, на гражданина налоговая служба может подать в суд, но взыскать задолженность НС сможет только после решения судьи.

  Все эти виды ответственности действуют как для юридических, так и для физических лиц. Схема, которая предусматривает закрытие бизнеса после 3-х лет от её создания и открытие новой также карается законом и предусматривает ответственность.

  Возможна ли уголовная ответственность?


  Начисление пени и штрафов относятся к административной ответственности, которая не приносит значительного ущерба для человека или компании. При этом, уклонение от неуплаты налогов карается законом, а именно статьей 198 УК РФ . Эта ответственность наступает после начисления ФНС суммы задолженности свыше 600 тыс. рублей и в особо крупных размерах — свыше 3-х миллионов рублей. Законодательством предусмотрены штрафы за уклонение таких податей, а также лишение свободы от нескольких месяцев до трех лет. При обнаружении правоохранительными органами других нарушений закона гражданином или компанией — срок лишение свободы может значительно увеличится до 7-10 лет . Если уголовная ответственность наступает второй или третий раз, но в предыдущий раз решением суда было принято выплатить штраф, то в последующий суд может присудить лишение свободы.

  Читайте так же:  Штраф за перепланировку без разрешения 2019

  Если лицо впервые нарушает закон о налогообложении и дело доходит до судебного разбирательства — оно может быть закрыто без суда в случае погашения всей задолженности. Такое решение ситуации возможно только если гражданин раньше не привлекался к уголовной ответственности и готов погасить долг.

  В судебном разбирательстве также учитываются следующие смягчающие обстоятельства:

  нестандартные ситуации, которые привели к возникновению долга;

  истечение срока давности по задолженности;

 • непреднамеренная неуплата (отсутствие предупреждения об оплате).
 • Стоит отметить, что ФНС достаточно быстро передает дела об уклонении от уплаты налогов, поэтому срок давности задолженности истекает в редких случаях. Со дня начисления штрафа срок давности составляет 3 года.

  За несвоевременную уплату НДФЛ придется заплатить штраф

  Відповідно до п. 179.7 ст. 179 Податкового кодексу України фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

  Згідно з п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу України, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання та/або авансових внесків з податку на прибуток підприємств, рентної плати протягом визначених строків, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

  — при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;

  — при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.

  Підпунктом 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу України передбачено, що після закінчення встановлених строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

  При нарахуванні суми грошового зобов’язання контролюючими органами нарахування пені розпочинається від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні згідно з Податковим кодексом України.

  Пеня, визначена п.п. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу України, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120% річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

  Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

  Данные материалы отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

  Ответственность за нарушения в сфере НДФЛ и военного сбора

  16.03.2016 27203 0 0

  По тем или иным причинам налогоплательщики допускают нарушения в сфере обложения НДФЛ и военным сбором. Это может быть как несвоевременное перечисление указанных налогов в бюджет, так и ошибки в расчетах. Какая ответственность грозит за это налогоплательщику, рассмотрим в данной консультации.

  Общие положения

  Вопросы, касающиеся ответственности в сфере уплаты НДФЛ и военного сбора, сходны между собой, ведь согласно пп. 1.6 п. 161 подразд. 10 разд. ХХ НК плательщики военного сбора должны исполнять налоговые обязательства по правилам, установленным ст. 176 НК (обеспечение исполнения налоговых обязательств по НДФЛ). Следовательно, при несоблюдении порядка начисления и/или уплаты военного сбора к налоговому агенту применяется та же ответственность, что и при аналогичных нарушениях по НДФЛ.

  За нарушения, допущенные при начислении и уплате НДФЛ и военного сбора, к налогоплательщику (налоговому агенту) могут быть применены следующие виды ответственности:

  • финансовая (штраф и пеня);
  • административная;
  • уголовная.

  Рассмотрим подробнее каждый вид ответственности.

  Финансовая ответственность

  Данный вид ответственности применяется в виде наложения штрафа и/или пени. Размер штрафных санкций при тех или иных правонарушениях для удобства представим в табл. 1.

  Таблица 1. Размеры финансовых санкций

  1

  2

  3

  1

  2

  3

  Неподача, подача с нарушением установленных сроков, подача не в полном объеме, с недостоверными сведениями или с ошибками налоговой отчетности о суммах доходов, начисленных (уплаченных) в пользу налогоплательщика, суммах удержанного из них налога, если такие недостоверные сведения либо ошибки привели
  к уменьшению и/или увеличению налоговых обязательств и/или к смене налогоплательщика

  Штраф в размере 510 грн., а при повторном правонарушении в течение года – в размере 1 020 грн.

  Оформление документов, содержащих информацию об объектах налогообложения физлиц либо об уплате налогов без указания регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или с использованием недостоверного регистрационного номера, помимо случаев, определенных в п. 119.2 НК

  Штраф в размере 170 грн.

  Самостоятельное определение контролирующим органом налогового обязательства налогоплательщику по следующим основаниям:

  – неподача налоговой декларации в установленные сроки (пп. 54.3.1 НК);

  – нарушения правил начисления, удержания и уплаты в соответствующие бюджеты налогов, подтвержденные данными налоговых проверок (пп. 54.3.5 НК)

  Штраф в размере 25 % суммы определенного налогового обязательства, а при повторном определении контролирующим органом налогового обязательства по этому налогу в течение 1 095 дней – в размере
  50 % указанной суммы

  Неуплата согласованной суммы денежного обязательства в сроки, установленные НК

  Штраф при задержке уплаты:

  – до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем уплаты денежного обязательства, – в размере 10 % погашенной суммы налогового долга;

  – более 30 календарных дней –
  в размере 20 % такой суммы

  Неначисление, неудержание и/или неуплата (неперечисление) налогов налоговым агентом

  Штрафы* в размере:

  – 25 % суммы налога, подлежащей начислению и/или уплате в бюджет;

  – 50 % указанной суммы – при повторном совершении правонарушения в течение 1 095 дней;

  – 75 % указанной суммы – при совершении аналогичного правонарушения в течение 1 095 дней в третий раз и более

  * Эти штрафы не применяются к налоговому агенту в случае, если такие нарушения самостоятельно выявляются налоговым агентом при проведении перерасчетов и исправляются в следующих налоговых периодах в течение одного налогового (отчетного) периода (п. 127.1 НК).

  Порядок применения финансовых санкций

  Контролирующий орган по месту регистрации налогового агента направляет правонарушителю почтой (либо вручает нарочным) налоговое уведомление-решение, в котором указаны финансовые санкции и их размер. Если налоговый агент не согласен с принятым решением, он может его обжаловать в сроки и порядке, установленные ст. 56 НК.

  Следует помнить, что применение к налоговому агенту финансовой ответственности за нарушение законодательства не освобождает его должностных лиц от привлечения к административной или уголовной ответственности (при наличии соответствующих оснований). А применение штрафных (финансовых) санкций не освобождает налогоплательщика от уплаты в бюджет надлежащих сумм налогов и сборов.

  Какой срок исковой давности установлен для начисления финансовых санкций?

  Срок исковой давности составляет 1 095 дней (ст. 114 НК).

  Порядок начисления пени

  Пеня устанавливается в процентах к своевременно неуплаченному налоговому обязательству, ставшему налоговым долгом, либо к налоговому обязательству, начисленному самим налогоплательщиком или контролирующим органом.

  В данном случае пеня начисляется из расчета 120 % годовых учетной ставки НБУ, действующей на день выплаты (начисления) доходов в пользу налогоплательщиков – физических лиц. Начисление пени осуществляется со дня наступления срока погашения налогового обязательства, определенного налоговым агентом при уплате (начислении) доходов в пользу налогоплательщика-физлица и/или контролирующим органом во время проверки налогового агента. Такого же мнения придерживается и ГФС (см. ОИР, категория 132.06).

  Как правильно начислить пеню?

  Порядок начисления пени изложен в Инструкции № 953. По основному правилу пеня начисляется в день фактического погашения налогового долга (его части) по формуле:

  SПБ х Кд : 100 % х UНБУ х 1,2

  где П – сумма пени, которая начисляется на фактически погашенную сумму налогового долга;

  SНД – фактически погашенная сумма налогового долга;

  Кд – количество дней задержки уплаты налогового обязательства;

  UНБУ – большая из учетных ставок НБУ, действовавшая на день возникновения налогового долга либо на день его погашения;

  1,2 – коэффициент, позволяющий рассчитать 120 % годовых;

  Д – количество дней в году.

  Обратите внимание: сумма пени всегда округляется до второго знака после запятой (например, если при расчете пеня составила 285,48423 грн., то ее надо округлить до 285,48 грн.).

  Что будет с пеней при отмене начисленного налоговым органом денежного обязательства или его части в процессе административного или судебного обжалования?

  В данном случае пеня за период занижения такого обязательства либо его части будет отменена (п. 129.2 НК).

  Административная ответственность

  При совершении определенных правонарушений в сфере начисления, удержания и уплаты НДФЛ и военного сбора должностные лица предприятия (физлица-предприниматели), допустившие такие правонарушения, могут привлекаться к административной ответственности.

  Меры административного воздействия применяются:

  • исключительно по результатам проверки контролирующими органами;
  • к должностным лицам субъекта хозяйствования, а не к самому субъекту (как в случае с финансовой ответственностью);
  • с учетом сроков давности, предусмотренных ст. 38 КУоАП: в рассматриваемых нами случаях не позднее двух месяцев со дня совершения налоговым агентом правонарушения, а при длящемся правонарушении – не позднее двух месяцев со дня его выявления.
  Читайте так же:  Требования войск в армии

  При несоблюдении порядка удержания и перечисления НДФЛ, а также подачи сведений о выплаченных доходах к налоговому агенту может применяться админответственность, предусмотренная ст. 1634 КУоАП, в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 2 до 3 НМДГ (от 34 до 51 грн.). Повторное правонарушение в течение года лицом, на которое было наложено админвзыскание, повлечет за собой штраф в размере от 3 до 5 НМДГ (от 51 до 85 грн.).

  Может ли применяться административная ответственность по ст. 1634 КУоАП для аналогичных правонарушений, касающихся военного сбора?

  По мнению ГФС (см. ОИР, категория 132.06), в данном случае применяется именно ст. 1634 КУоАП. Однако мы не можем согласиться с такой позицией ГФС, поскольку ст. 58 Конституции предусмотрено: нельзя быть привлеченным к ответственности за действия, которые на момент их совершения не определялись законом как правонарушение. Также в ст. 7 КУоАП четко указано, что уполномоченные органы и должностные лица могут применять меры административного воздействия только в пределах их компетенции, а также в точном соответствии с законом. Исходя из этого, считаем, что административная ответственность, предусмотренная исключительно за нарушения в сфере НДФЛ, не может применяться по аналогии закона для правонарушений, касающихся военного сбора.

  Применяется ли за нарушение порядка удержания и перечисления НДФЛ админответственность по ст. 1632 КУоАП (неподача или несвоевременная подача должностными лицами предприятия платежных поручений) и ст. 1633 КУоАП (невыполнение законных требований должностных лиц)?

  Нет, при нарушении порядка удержания и перечисления НДФЛ, а также подачи сведений о выплаченных доходах применяется только административная ответственность, установленная ст. 1634 КУоАП. Аргумент – в отношении одного и того же правонарушения не могут применяться два вида ответственности, тем более что в данном случае ответственность по ст. 1634 КУоАП носит специальный характер.

  За нарушения при начислении, уплате и перечислении военного сбора КУоАП предусмотрены следующие меры административного воздействия:

  • при неподаче, несвоевременной подаче платежных поручений на перечисление подлежащих уплате налогов – штраф в размере от 5 до 10 НМДГ (от 85 до 170 грн.), а при повторном нарушении в течение года – в размере от 10 до 15 НМДГ (от 170 до 255 грн.) – ст. 1632;
  • при невыполнении руководителями и должностными лицами предприятий законных требований должностных лиц органов доходов и сборов – штраф в размере от 5 до 10 НМДГ (от 85 до 170 грн.), а при повторном нарушении в течение года – в размере от 10 до 15 НМДГ (от 170 до 255 грн.) – ст. 1633.

  Уголовная ответственность

  Уголовная ответственность применяется к налогоплательщику в случае умышленного уклонения от уплаты налогов. При этом размер штрафа зависит от суммы средств, не поступивших в бюджет (см. табл. 2).

  Таблица 2. Применение уголовной ответственности

  Ответственность, санкции и штрафы

  За подачу финотчетности не по установленной форме в Госстат применяется административная ответственность

  Налоговики напомнили, когда исправление ошибки в форме №1ДФ приводит к уплате штрафов

  Комитет рекомендует принять во втором чтении законопроект №6489 относительно предотвращения чрезмерного давления Гоструда по вопросам соблюдения законодательства о труде и занятости населения

  Налоговики отметили, что с претензиями относительно потери товара следует обращаться к почтовому оператору

  В случае обнаружения ошибок в ранее поданной декларации об имущественном состоянии и доходах предприниматель имеет право на самостоятельное исправление такой ошибки. Фискалы разъяснили, в какой срок может быть осуществлено такое уточнение, а также каким образом это можно сделать

  Какова процедура наложения штрафов Гоструда? На основании чего накладываются штрафы? Как составляется постановление относительно штрафов? Что будет за отказ добровольно уплатить штраф?

  За допуск к работе без трудового договора — штраф 5 минзарплат, за недопущение к проверке по трудовым вопросам — штраф 10 минзарплат, за несоблюдение минимальных гарантий в оплате труда — 1 минзарплата

  За непредставление отчета о налоговых льготах нужно будет уплатить штраф в размере 170 грн, а за последующие непредставление — 1020 грн

  При задержке уплаты до 30 к.дн. — штраф 10% налогового долга, при задержке на больший срок — 20%, а с 90 дня еще и пеня

  За осуществление деятельности без госрегистрации накладывается админштраф от 20 до 40 нмдг с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой

  При несвоевременной уплате единого налога физлицами-«единщиками» налоговики имеют право начислить, кроме штрафа, еще и пеню

  Для исполнения норм нового Закона о валюте разработан проект Порядка применения контролирующими органами мер воздействия (штрафных санкций) к юридическим лицам (кроме уполномоченных учреждений) за нарушение требований валютного законодательства. Как предполагается, он заработает с 7 февраля 2019 года

  Самостоятельное начисление и уплата штрафов за задержку сроков уплаты денежных обязательств налогоплательщиком НКУ не предусмотрено

  Перемещение вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет

  Если самостоятельное исправление ошибки привело к увеличению суммы военного сбора, то к налоговому агенту может быть применен финштраф (от 25 до 75%), админштраф и пеня

  Налоговики рассказали, какая судьба штрафов предприятий, зарегистрированных на территории операции Объединенных сил

  Налоговики рассказали, как изменились правила начисления пени с начала 2019 года

  НКУ не предусмотрено применение ответственности к налогоплательщикам при выявлении нарушений, которые не привели к занижению налоговых обязательств

  Денежное обязательство может быть начислено без соблюдения срока давности (1095 к.дн) в случае непредставления декларации за период, в течение которого возникло налоговое обязательство

  Взыскание средств за счет наличности, принадлежащей налогоплательщику, осуществляется по решению руководителя ГФС без обращения в суд

  Проверки органами госнадзора (контроля) в сфере хоздеятельности часто приводят к составлению предписаний об устранении нарушений. ВС считает, что невыполнение хозсубъектами таких предписаний является длящимся нарушением. А это значит, что за их невыполнение админштрафы взиматься с момента обнаружения факта неисполнения предписания

  Налоговый агент за недоудержание НДФЛ при проверке будет привлекаться к финштрафу от 25 до 75% неуплаченной суммы, пени и админответственности

  Штраф за несвоевременную регистрацию НН и РК в ЕРНН накладывается налоговиками в размере от 10 до 50% от суммы НДС в зависимости от просроченных дней регистрации

  Начисление пени начинается по истечении 90 к.дн., следующих за последним днем срока уплаты налога. Если уточнения в декларацию было подано после этого срока, то нужно будет начислять не только штраф, но и пеню

  Соответствующие изменения в Бюджетный кодекс предусмотрены принятым законопроектом №8044

  Основной способ по взысканию задолженности по ЕСВ – это направление требований должникам по уплате ЕСВ

  При увеличении ранее задекларированного налога не нужно платить пеню, если плательщик успел это сделать в течение 90 к. д. с предельного дня его уплаты

  Налоговики рассказали о правилах исчисления штрафа и пени за несвоевременную уплату ЕСВ, а также остановились на сроках давности относительно их применения

  Налоговики привели виды штрафов за неподачу уведомления о принятии на работу

  Минэкономразвития определило новую процедуру рассмотрения дел и применения санкций за нарушение товарными биржами требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов

  Читайте так же:

  • Превышение скорости на 30 км сколько штраф Сколько штраф за превышение скорости в РБ (Беларуси) с 1 янв 2018 года? штраф за превышение скорости в Беларуси в 2018 году если зафиксировано сотрудником ГАИ если зафиксировано камерой превышение скорости на 10-20 км/ч, 20-30 км/ч и от 30 км/ч, Изменилась базовая величина, меняются и […]
  • Федеральный закон 170-фз атомной энергии Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. N 170-ФЗ"Об использовании атомной энергии" С изменениями и дополнениями от: 10 февраля 1997 г., 10 июля, 30 декабря 2001 г., 28 марта […]
  • Залог квартиры в красноярске ЗАЙМ ПОД ЗАЛОГ АВТОМОБИЛЯ,НЕДВИЖИМОСТИ, СПЕЦТЕХНИКИ В КРАСНОЯРСКЕ ООО МКК "Сибирский Залоговый Центр" Мы предлагаем выгодные условия получения денег: до 90% от стоимости Вашего залогового имущества; от 20 000 до 1 000 000 рублей; от 2 до 10% в месяц, или от 48% до 120% годовых. […]
  • Усн отчетность в фонды Усн отчетность в фонды Уведомление о переходе на УСН необходимо подать в ИФНС в течение 30 дней со дня регистрации. Сдача отчетности в Инспекцию Федеральной налоговой службы (ИФНС): 1) Декларацию по УСН в срок не позднее 31 марта следующего года (1 раз в год). 2) Сведения о […]
  • Журавленко учебное пособие А.л журавлева социальная психология учебное пособие Социальная психология. Под ред. Журавлева А.Л. Содержание учебного пособия базируется на микросоциальном подходе к анализу социально-психологических явлений, поэтому основной вектор изложения материала строится от социальной […]